Begeleide retraite
door pater Eric Manhaeghe, Scheutist

Open jouw hart voor de bezielende kracht van God!
De weg met Maria die zich geheel en al geeft.

Van zondagmiddag 1 juli 2018 (17 uur)
tot vrijdagnamiddag 6 juli 2018 (14 uur).

Deze retraite is een uitnodiging om binnen te treden in de ‘ruimte van Maria’. Zij praat weinig, maar ze is aanwezig, beschikbaar, een van hart met Jezus. Wie zijn eigen armoede erkent, open staat voor de ander die altijd iets te bieden heeft, zich op de ander durft verlaten en de eenvoud hervindt van het spontane vertrouwen in God, gaat op weg met Maria de levende.
We gaan na hoe we onze relatie met Maria en Jezus kunnen verdiepen. Dat doen we wanneer we niet alleen ontdekken hoe de Kerk de Moeder Gods verwelkomd heeft, maar ook hoe andere religieuze tradities zoals het judaïsme en de Islam een inspiratiebron vonden in de jonge vrouw die zich geheel en al aan God gegeven heeft toen ze op zijn uitnodiging inging met deze eenvoudige woorden: ‘Uw wil geschiede!’

Prijs : 275 euro  (verblijf en begeleiding) Inlichtingen en inschrijven – gastenhuis.nazareth@telenet.be


Stille week
Aansluiten bij het gebed van de zusters
– persoonlijk vrij in stilte

Niet in de storm was God maar in een zachte bries.

Van zondagmiddag 15 juli 2018
tot vrijdagnamiddag 20 juli 2018.

Prijs : 200 euro  (verblijf, excl. huur linnen) Inlichtingen en inschrijven – gastenhuis.nazareth@telenet.be


Begeleide retraite
door pater Jos Moons, Jezuïet

Een nieuw Pinksteren… De spiritualiteit van Vaticanum II

Van zondagmiddag 16 september 2018 (17 uur)
tot vrijdagnamiddag 21 september 2018 (14 uur).

In deze retraite willen we stil staan en de Heer zoeken. Dat is altijd een heel persoonlijk gebeuren, de Heer zoeken en ontmoeten. Er is ’s morgens een beknopte inleiding voorzien (15-30 min) met suggesties voor persoonlijk gebed; ’s middags wordt daar nog eens kort op teruggekomen; en er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.
Belangrijke thema’s zijn: Gods vriendschap, Christus ons licht, onze talenten of charismata, en mijn hoop en verlangen.
Jos Moons is een Nederlandse jezuïet. Hij verdedigde een proefschrift over Vaticanum II aan de Universiteit van Tilburg en werkt als geestelijk begeleider en studentenpastor aan de KU Leuven. Daarnaast schrijft hij regelmatig columns voor Ignis webmagazine en Kerknet.

Prijs : 275 euro  (verblijf en begeleiding) Inlichtingen en inschrijven – gastenhuis.nazareth@telenet.be


Meeleefdagen 2018
Het religieuze leven, iets voor mij?!

Uitgenodigd, geroepen, tot gemeenschap.

Van vrijdagavond 21 tot zondagnamiddag 23 september 2018

Andere data zijn mogelijk in onderlinge afspraak.

Prijs : 70 euro, studenten en personen die een vervangingsinkomen wegens werkloosheid ontvangen betalen slechts 50 euro. De deelnameprijs mag geen drempel zijn om deel te nemen.

Inlichtingen en inschrijven | trapp.nazareth@telenet.be