Begeleide retraite
door pater Jos Moons, Jezuïet

Een nieuw Pinksteren… De spiritualiteit van Vaticanum II

Van zondagmiddag 16 september 2018 (17 uur)
tot vrijdagnamiddag 21 september 2018 (14 uur).

In deze retraite willen we stil staan en de Heer zoeken. Dat is altijd een heel persoonlijk gebeuren, de Heer zoeken en ontmoeten. Er is ’s morgens een beknopte inleiding voorzien (15-30 min) met suggesties voor persoonlijk gebed; ’s middags wordt daar nog eens kort op teruggekomen; en er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.

Belangrijke thema’s zijn: Gods vriendschap, Christus ons licht, onze talenten of charismata, en mijn hoop en verlangen.

Jos Moons is een Nederlandse jezuïet. Hij verdedigde een proefschrift over Vaticanum II aan de Universiteit van Tilburg en werkt als geestelijk begeleider en studentenpastor aan de KU Leuven. Daarnaast schrijft hij regelmatig columns voor Ignis webmagazine en Kerknet.

Prijs : 275 euro  (verblijf en begeleiding) Inlichtingen en inschrijven – gastenhuis.nazareth@telenet.be


Meeleefdagen 2018
Het religieuze leven, iets voor mij?!

Uitgenodigd, geroepen, tot gemeenschap.

Van vrijdagavond 21 tot zondagnamiddag 23 september 2018

Andere data zijn mogelijk in onderlinge afspraak.

Prijs : 70 euro, studenten en personen die een vervangingsinkomen wegens werkloosheid ontvangen betalen slechts 50 euro. De deelnameprijs mag geen drempel zijn om deel te nemen.

Inlichtingen en inschrijven | trapp.nazareth@telenet.be 


Paulus en de Verrijzenis
door prof. Peter Schmidt  

Paulus en de verrijzenisproblematiek.

Van dinsdagmiddag 20 november 2018
tot donderdagnamiddag 22 november 2018

Het verrijzenisgebeuren is in de traditie veel te exclusief toegespitst op de evangelieverhalen, terwijl Paulus daar een heel eigen visie op en inbreng rond heeft. Het loont meer dan de moeite om daar tijdens een driedaagse sessie op in te zoomen.

Lesschema:
1ste les: dinsdag 16.00 uur
2de les: dinsdag 18.30 uur
3de les: woensdag  9.00 uur
4de les: woensdag 14.30 uur
5de les: woensdag 18.30 uur
6de les: donderdag 9.00 uur
7de les:  donderdag 14.30 uur

Prijs: 120,00 euro  met verblijf (excl. huur lakens/handdoeken)
– aansluiten voor de sessies zonder verblijf in de abdij kan ook, 40,00 euro

Inlichtingen en inschrijven – gastenhuis.nazareth@telenet.be


In de leer bij de monnik
door Pr. Erik Galle

Erik Galle is priester-psychotherapeut en auteur van verschillende boeken over geestelijke groei en levensgeluk. Hij is vertrouwd met zowel het monastieke leven als de innerlijke weg die mensen kunnen afleggen om zelf vrijer te worden.

Van vrijdag 14 december 2018 VOLZET
tot zondag 16 december 2018  VOLZET

Van vrijdag 15 februari 2019
tot zondag 17 februari 2019

Er is geen betere plaats dan een abdij om in de leer te gaan bij de monnik/moniale. In dit spiritualiteitsweekend verkennen we de monastieke wijsheid. Door concrete situaties uit ons leven te spiegelen aan de wijze waarop monniken leven, leren we het monastieke leven op een andere manier kennen.

Telkens weer zoekt de monnik/moniale naar een goed evenwicht en de juiste afstand ten opzichte van wat er gebeurt. Deze zoektocht naar de binnenkant van de werkelijkheid biedt een ideaal tegengewicht tegen de snelheid, het lawaai en de prestatiedrang die onze cultuur kenmerken.

Hoe bouwen we zelf monastieke accenten in, in ons dagelijks leven? Dit is een toprecept om meer evenwicht te vinden in ons leven en verbondenheid te beleven met anderen en met God.

Programma
Door aan te sluiten bij het gebed van de trappistinnen brengen we het thema van het spiritualiteitsweekend in de praktijk.

Vrijdag
Aankomst ofwel voor 17 uur met avondmaal of rond 19 uur zonder avondmaal
20.00 uur Eerste inleiding (na completen)

Zaterdag
7.00 uur Lauden/eucharistie met aansluitend ontbijt
10.00 uur Inleiding (na terts)
16.00 uur Inleiding (voor verspers en avondmaal)

Zondag
7.30 uur Lauden aansluitend ontbijt
9.00 uur Inleiding
11.00 uur Eucharistie aansluitend middagmaal

Prijs – 120 euro (exclusief huur lakens/handdoeken)

Inlichtingen en inschrijven – gastenhuis.nazareth@telenet.be

bekijk folder:_in de leer van de monnik