Begeleide retraite
door pater Jos Moons, Jezuïet

Een nieuw Pinksteren… De spiritualiteit van Vaticanum II

Van zondagmiddag 16 september 2018 (17 uur)
tot vrijdagnamiddag 21 september 2018 (14 uur).

In deze retraite willen we stil staan en de Heer zoeken. Dat is altijd een heel persoonlijk gebeuren, de Heer zoeken en ontmoeten. Er is ’s morgens een beknopte inleiding voorzien (15-30 min) met suggesties voor persoonlijk gebed; ’s middags wordt daar nog eens kort op teruggekomen; en er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.

Belangrijke thema’s zijn: Gods vriendschap, Christus ons licht, onze talenten of charismata, en mijn hoop en verlangen.

Jos Moons is een Nederlandse jezuïet. Hij verdedigde een proefschrift over Vaticanum II aan de Universiteit van Tilburg en werkt als geestelijk begeleider en studentenpastor aan de KU Leuven. Daarnaast schrijft hij regelmatig columns voor Ignis webmagazine en Kerknet.

Prijs : 275 euro  (verblijf en begeleiding) Inlichtingen en inschrijven – gastenhuis.nazareth@telenet.be


Meeleefdagen 2018
Het religieuze leven, iets voor mij?!

Uitgenodigd, geroepen, tot gemeenschap.

Van vrijdagavond 21 tot zondagnamiddag 23 september 2018

Andere data zijn mogelijk in onderlinge afspraak.

Prijs : 70 euro, studenten en personen die een vervangingsinkomen wegens werkloosheid ontvangen betalen slechts 50 euro. De deelnameprijs mag geen drempel zijn om deel te nemen.

Inlichtingen en inschrijven | trapp.nazareth@telenet.be


In de leer bij de monnik
door Pr. Erik Galle

Praktische info

Van vrijdag 14 tot zondag 16 december 2018
Inschrijven – Gastenhuis van de abdij:

Prijs – 120 euro (exclusief huur lakens/handdoeken)

Flyer – Spiritualiteitsweekend – In de leer van de monnik