Een verblijf in het gastenhuis kun je aanvragen

  • bij de gastenzuster via gastenhuis.nazareth@telenet.be
  • telefonisch via het nummer (+32) (0)3 313 43 54 van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 11 uur en van 18.45 tot 19.15 uur

Een eerste verblijf in de abdij wordt altijd telefonisch afgesproken.

Een verblijf duurt maximum een week.

Meer concrete en praktische info: