Bonheiden Kerkvaders – eerste jaargang  deel 1 € 3,00
Bonheiden Kerkvaders – eerste jaargang  deel 2 € 3,00
Bonheiden Kerkvaders – eerste jaargang  deel 3 € 3,00  
Bonheiden Kerkvaders – eerste jaargang deel 4 € 3,00
Bonheiden Kerkvaders – tweede jaargang deel 5 € 3,00
Bonheiden Kerkvaders – Clemens van Alexandrië  2de jaar deel 7 € 3,00
Bonheiden Kerkvaders – Ireneüs van Lyon 2de jaar deel 6 € 3,00
Bonheiden Kerkvaders – Origenes I 2de jaar deel 8 € 3,00
Bonheiden Kerkvaders – Origenes II 3de jaar deel 9 € 3,00
Bonheiden Kerkvaders – Origenes III 3de jaar deel 10 € 3,00
Bonheiden Kerkvaders – algemene Inleiding € 3,00
Bonheiden Kerkvaderteksten (1) : Origenes – aanmoeding tot het martelaarschap + comm € 4,00
Bonheiden Kerkvaderteksten (2)Ignatius van Antiochië, zeven brieven ;
Polycarpus van Smyrna, brief en martelaarsakte
€ 4,00
Bonheiden Kerkvaderteksten (4) Clemens van Rome, brief aan de kerk van Korinthe € 4,00
Bonheiden Kerkvaderteksten (5)Basilius van Caesarea – over de H. Geest € 4,00
Bonheiden Kerkvaders (7) De H. Athanasius € 4,00
Bonheiden Kerkvaders (8) De H. Basilius De Grote € 5,00
BOUDENS, Robrecht Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke Kerk € 6,50
BREDERO, A.H. Christenheid en Christendom in de middeleeuwen € 10,00
BUIL, J.A. ; BERGMANS, J. De eerste kerkelijke geschiedenis voor school en huisgezin € 2,00
CAYRE, F. Patrologie en geschiederis der Godgeleerdheid -tome I € 5,00
CAYRE, F. Patrologie en geschiedenis der Godgeleerdheid – Tome II € 5,00
CAYRE, F. Patrologie et histoire de la théologie € 4,00
COUNE, M. / VAN HAUWAERT. R Origenes – twee homilieën over het Hooglied € 3,00
DE JONG, Kardinaal Handboek der kerkgeschiedenis, eerste deel : de Oudheid € 3,00
DE JONG, Kardinaal Handboek der Kerkgeschiedenis, tweede deel : de Middeleeuwen € 3,00
DE JONG, Kardinaal Handboek der Kerkgeschiedenis, derde deel : de nieuwere tijd € 3,00
DE JONG, Kardinaal Handboek der Kerkgeschiedenis, vierde deel : de nieuwste tijd € 3,00
DE KINKHOREN Meesters van Gods Woord : Preken Cyrillus van Alexndrië € 2,50
DE KINKHOREN Meesters van Gods Woord : Fulgentius van Ruspe, Martinus van Bragfa, Leander van Sevilla € 2,50
DE LUBAC, Henri Histoire et esprit ; l’intelligence de l’écriture d’après Origène € 10,00
DE SMEDT, E.J. Signalen van een blije morgen € 4,50
DE SMEDT, E.J. Met minnende kracht € 3,50
DE SMEDT, E.J. Van dieren en mensen € 3,00
DEMEYER, HOSTE, WAGENAAR Pelgrim naar de bronnen € 10,00
DEVOGEL, C.D. / ATHANASIUS Athanisus, aartsbisschop van Alexandrië – redevoeringen tegen de Arianen € 3,50
ECHTERNACH, H. Kerkvaders, ketters en concilies € 3,00
GARDEIL, H.D. Initiation à la philosophie de Saint-Thomas d’Aquin € 5,00
KLIJSEN, Sjef Gods onderricht aan Catharina van Siëna € 5,00
LARIDON, E. Omdat zijn word een ja-woord was € 5,00
LEMONNYER, A. Catharina van Siëna, als lerares van ons geestelijk leven € 2,50
LUYSTERMAN, A. Ik wens je vrede € 4,00
MARTINE, François Vie des pères du Jura €12,50
MEULENBERG, Lei Johannes Chrysostomus € 1,50
MEULENBERG, Lei Johannes Chrysostomus – handen met eelt € 3,00
MIGNE, J.P. Nos raciness :les pères de l’Eglise du 1 au 3e siècle € 4,50
MOINE de l’église d’orient Introduction à la spiritualité orthodoxe € 3,50
PELIKAN, Jaroslav Jezus door de eeuwen heen € 5,50
QUASTEN, Johannes Patrology, Vol. I – The beginnings of Patristic Literature  € 10,00
QUASTEN, Johannes Patrology, Vol. II – The Ante-Nicene Literature after Irenaeus € 7,50
QUASTEN, Johannes Patrology, Vol. III – The Golden Age of Greek Pastristic Literature,
From the Council of Nicaea to the council of Chalcedon
€ 7,50
ROUSSEAU, Adelin Irénée de Lyon – démonstration de la prédication apostolique € 15,00
SCHREUR, Paul Marcus aan het woord € 3,50
SCHREURS, P – SIMONIS, A.J. Zeg mij hoe jij gelooft – 12 bisschoppen uit de wereldkerk belijden huin geloof € 3,00
SCHREURS, Paul Christen worden met Matteüs € 3,50
SCHREURS, Paul Christen worden met Lucas € 3,50
SCHREURS, Paul Christen worden met Marcus € 3,50
SCHREURS, Paul Tekenen van hoop € 4,00
SCHREURS, Paul dagsluitingen € 3,50
SCHREURS, Paul Mensen van de weg, die men christenen noemt € 4,50
SCHREURS, Paul Evangelie en leven in beeld € 3,00
SCHREURS, Paul De vrede van ons hart € 3,00
SCHREURS, Paul Heel ons hart, evangelische spiritualiteit vandaag € 4,00
SCHREURS, Paul Christenen in weer en wind € 3,50
SCHREURS, Paul Concreet christen zijn € 3,50
SCHREURS, Paul Leerling, gezondene, gemeenschap  van Jezus € 2,50
SCHREURS, Paul In ons midden Christus € 2,50
SCHREURS, Paul Groeiend naar een christelijke volwassenheid € 2,50
SCHREURS, Paul Het vreugdevolle bestaan van de christen € 2,50
SCHREURS, Paul Dorst naar U, bidden met Psalmen € 7,50
SCHREURS, Paul Als het gelaat spreekt tot het hart € 6,50
SCHREURS, Paul Christen-zijn van kop tot teen € 2,00
SCHURMANS, M.F. Bloedgetuigen van Christus € 3,00
TROUILLEZ, Pierre Bevrijd en gebonden, de Kerk van Constantijn € 12,50
UNDSET, Sigrit Catharina van Siena € 5,00
UNISTAD Bidden met de Kerkvaders € 4,50
VAN DE VOORDE, Mark Mgr. De Smedt, een hartelijke bisschop € 1,50
VAN DER MEER, F ; BARTELINK G. Gregorius van Nyssa – Het leven van de H. Macrina € 4,50
VAN DER PLANCKE ; KNOCKAERT 15 dagen bidden met Catharina van Siena € 3,50
VAN DOORNIK, N.G.M. Een vrouw die niet zweeg in de kerk, Caterina van Siena € 4,50
VAN LIERDE, E. Netwerker van God voor de mensen – gesprekken met Mgr. Luc van Looy € 7,50
VAN LOOY,Luc Binnenste buiten, pleidooi voor een aansprekende Kerk € 4,50
VANDENBERGE, Bruno H. Chrysostomus herleeft € 3,50
VANDENBERGHE, Bruno H. Onze Vaders in het geloof € 3,00
VERBRAKEN, Patrick De eerste eeuwen van het Christendom van de apostelen tot Karel de Grote € 3,50
VOGEL, Cyrille Le pécheur et la penitence dans l’église ancienne € 4,00
Zrs.”CORPUS CHRISTI” Catharina van Siëna, bloemlezing  (1980) 6de Eeuw € 2,00