BonheidenKerkvaders – eerste jaargang  deel 1€ 3,00
BonheidenKerkvaders – eerste jaargang  deel 2€ 3,00
BonheidenKerkvaders – eerste jaargang  deel 3€ 3,00  
BonheidenKerkvaders – eerste jaargang deel 4€ 3,00
BonheidenKerkvaders – tweede jaargang deel 5€ 3,00
BonheidenKerkvaders – Clemens van Alexandrië  2de jaar deel 7€ 3,00
BonheidenKerkvaders – Ireneüs van Lyon 2de jaar deel 6€ 3,00
BonheidenKerkvaders – Origenes I 2de jaar deel 8€ 3,00
DEMEYER, HOSTE, WAGENAARPelgrim naar de bronnen€ 10,00
HEILIGINGAmbrosius€1,00
COUNEGregorius van Nyssan€ 6,00
BOUDENS, RobrechtMomentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk€5,50
ORIGENESTwee homilieën over het hooglied€3,00
MEULENBERG, LeiJohannes Chrysostomus – handen met eelt€ 3,00
TROUILLEZ, PierreBevrijd en gebonden, de Kerk van Constantijn€ 12,50
UNDSET, SigritCatharina van Siena€ 5,00
Dominicaanse lekenordeBidden met Catharina van Siëna€1,00
BLOEMLEZINGCatharina van Siëna€1,50
UNISTADBidden met de Kerkvaders€ 4,50
VAN DER MEER, F ; BARTELINK G.Gregorius van Nyssa – Het leven van de H. Macrina€ 4,50
VAN DER PLANCKE ; KNOCKAERT15 dagen bidden met Catharina van Siena€ 3,50
VAN DOORNIK, N.G.M.Een vrouw die niet zweeg in de kerk, Caterina van Siena€ 4,50
BORGMAN, ErikOverlopen naar de barbaren : het publieke belang van religie en christendom€4,00
KOEVOETS, J.J.C.Onderweg€6,00
JOANNES CHRYSOSTOMOSDe goddelijke liturgie€1,00
   
GEBEDENBOEKEN  
Norbertijen, PostelBezinningen bij Gods Woord van dag tot dag€6,00
NORBERTIJNEN, BENEDICTIJNENGemeenschapsmissaal voor zon en feestdagen€10,00
NORBERTIJNEN, BENEDICTIJNENNieuw gemeenschapsmissaal voor zon en feestdagen€3,00
NORBERTIJNEN.BENEDICTIJNENMissaal voor weekdagen en heiligenvieringen€10,00
BRUYLANDS, P.Volledig parochiemissaal voor alle dagen van het jaar met bijbels commentaar op alle zang en leesstukken€8,00
NORBERTIJNEN, BENEDICTIJNENGods woord in de eucharistie van dag tot dag€5,00
RANDSTADBUNDELGebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering€5,00
1942SURSUM CORDA€2,50
KEIZERSBERG; CAPELLEDagmisboek€5,00
SAINTE ANDREMissel dominical de l’assemblée€7,00
HULSEMANSOntmoetingen met de Heer€5,00
VERBOND H. HARTENHoog de harten – gebedenboek (1947)€4,00
STALLAERTKlein brevier 1952€6,50
DESSAINManuel de dévotion aux sacrés coeurs de Jésus et de Marie (1894)€6,00
WEZE, A.M. (1962)Een tuiltje rozen – een keur van gebeden ter ere van de H.Rita van Cascia€3,50
FLAVIANUS (1958)Missaal voor elke zondag€4,00
CIGALA, Albin (1904)L’Imitation de Jésus Christ€6,00
RAVINAUD, Dominique (1984)L’imitation de Jésus Christ€5,00
GRIGNION DE MONTFORTHet gouden boek – volledig handboek der volmaakte Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd€4,00
 De vier uytersten van den mensch (1892)€15,00
COOPMAN, C.Waakt en bidt ! Communie en gebedenboek  (1905)€3,00
SAINT FRANCOIS DE SALESTraité de l’amour de Dieu  (2011)€7,00
VAN HEMEL (Mechelen)Gebedenboek voor Rooms Katholieken€7,50
D’HULSTER, MichelHet boekje van de hoop€2,50
DE WIJELS, Van de KAMPHet volksmisboek (1905)€10,00
GetijdenboekBijlagen bij gebeden voor elke dag – inleiding€1,00
GetijdenboekBijlage : eigen teksten voor de heiligen van de Vlaamse bisdommen€2,00