A KEMPIS, Thomas* De navolging van Christus (bij Ambo) €3,50
A KEMPIS, Thomas De navolging van Christus (prisma) €1,50
A KEMPIS, Thomas De navolging van Christus (de Nederlandse boekhandel) €2,00
A KEMPIS, Thomas* De navolging van Christus (bewerkt door Sipke van der Land) €2,00
A KEMPIS, Thomas* De navolging van Christus (vertaald door Wijdeveld Gerard) €1,50
BLIJLEVENS, Klaas* God, een liefdesverhaal ; de minnemystiek van Ruusbroec €7,50
BRAS, Kick* Verlangen en vervulling – geloofsverdieping aan de hand van Ruusbroec €2,50
BROERS, Arjan* Dwarsliggers in naam van God – mystici van Hadewijch tot Hillesum € 5,00
CAFFAREL, Henri* Camille C. ou L’ emprise de Dieu €4,50
CORSMIT Ward* Jan van Ruusbroec , een stem uit het Zoniënwoud €2,00
CORSMIT, Ward* Hadewijch, een Diets model van creatief christendom €1,50
DAVIES, Oliver* De Reis naar binnen , Noord-Europese Mystiek uit de XIV e eeuw €4,50
DE BEVERE, A.* Tocht naar mystieke verten €3,50
DE LIBERA, Alain* Eckhart, traités et sermons €3,50
DUPRE, Louis* Licht uit licht, een inleiding in de christelijke mystiek €2,50
HENDRICKX, Fr.* De wonderbare Christuszang van Ruusbroec, de wonderbare €5,00
LAMMERS, Jos* Mystiek in eenvoudige woorden €5,00
LANGLEY, Nicky* Elfde gebod, mystieke plaatsen en figuren in Vlaanderen €7,50
MAAS, Frans* Van God houden als van niemand, preken van ECKHART €5,50
MANDE, H.* Een boekje van drie staten (Ruusbroec) €1,00
MOEREELS, Lod.* Wat de liefde Gods vermag €1,00
MOEREELS, Lod.* Kleinere tractaten – Ruusbroec €3,50
MOEREELS, Lod.* Vanden VII sloten –  Ruusbroec €2,00
MOEREELS, Lod.* Van VII trappen – Ruusbroec €3,00
MOEREELS, Lod.* Vanden Blinckenden Steen –  Ruusbroec €3,50
MOEREELS, Lod.* Vanden XII Beghinen €4,00
MOEREELS, Lod.* Dat rijcke der ghelieven – Ruusbroec €3,50
MOEREELS, Lod.* Een spieghel der eeuwigher salicheit €3,00
MOEREELS, Lod.* Een spieghel der eeuwigher salicheit – 1976 € 5,00
MOEREELS, Lod.* Brieven (RUUSBROEC) € 3,50
MOMMAERTS, Paul* (spiritualiteit) Hadewych/visioenen – vertaling/Kommentaar € 2,50
MOMMAERTS, Paul *(spir.) Hadewijch/visioenen – tekstuitgave € 2,50
MOMMAERTS, Paul* (Spir.) Wat is mystiek ? € 2,00
MOMMAERTS, Paul* Benedictus van Canfield – over de navolging van Jezus in de mystieke beleving € 5,00
ORTMANS, M.* De brieven van Hadewijch €4,00
ORTMANS, M.* Hadewijck, van liefde en minne €7,50
ORTMANS-CORNET, M..* Hadewijch – brieven €3,50
PETERS, Gerlach* Alleenspraak. Brieven €3,50
PETERS, Gerlach* Brandende allenspraak met God € 3,5
POUKENS, J.B. ; REYPENS, L.* RUUSBROEC werken I (1932) € 5,00
POUKENS, J.B.; REYPENS, L. * RUUSBROEC  Werken – 1                                                                  Het rijcke der ghelieven; II. De Gheestelike bruloft       (1944) LANNOO                        €4,00
REYPENS, L.* Licht-  en liedebloemen uit Ruusbroec €1,00
REYPENS, L.* Traktaatje over het geestelijk leven volgens de gelukzalige Jan Ruusbroec de Wonderbare €1,00
REYPENS, L. ; SCHURMANS, M.* RUUSBROEC  Werken 3                                                                      III. Vanden blinckenden steen   IV. Vanden vier becoringhen ;    V. Vanden kerstenen ghelove  ; VII  Vanden vii sloten ;              VIII Een spieghel der eeuwigher salicheit; IX Van vii trappen ;     X. Dat boecksken der verclaringhe 1947 €4,00
REYPENS, L. SCHURMANS, M* Jan Van Ruusbroec – werken III (1934) € 5,00
REYPENS, L. ; SCHUURMANS* RUUSBROEC     Werken 4 Vanden xy beghinen,                               XII. De overblijvende werken (1948)                  €4,00
ROMBAUTS, E ; DE PAEPE, N.* Hadewijch, strofische gedichten €3,00
STEGGINK, O ; WAAIJMAN, K* Spiritualiteit en mystiek – 1. Inleiding €3,50
STRACKE, D.A.* RUUSBROEC   Werken 2, VI Van den Gheesteliken tabernakel                   € 5,00
STRACKE, D.A.* RUUSBROEC Werken – 2                                                                     VI Van den gheesteliken tabernakel €3,50
SYMEOON – MEERV.AUTEUR.* SYMEON, LE NOUVEAU THEOLOGIEN, prière mystique €3,00
UYTTENHOVE, Lieve* Ontvangen om te geven. De spirituele weg van Maria van Hout #7,50
VALKENBORGH, Gerda* Alles komt Goed… Julian van Norwich – visioenen €5,50
VAN DEN HOEK, Jos* Jan van Ruusbroec – de geestelijke bruiloft € 6,00
VAN BLADEL, F. ; SPAAPEN, B.* Hadewijch, brieven €3,00
VAN BLADEL, Frans* Hadewijch, die minne es al €6,00
VAN MIERLO, J.* RUUSBROEC   Werken 4                                                                                           I. Vanden xij beghinen  ;  II vanden xij dogheden €4,00
VAN MIERLO, J. ; REYPENS, L. RUUSBROEC     Werken                   4 (1932) €5,00
VAN MIERLO, J. jr.* Hadewijch, visioenen €3,00
VAN MIERLO, Jan* Hadewijch, brieven –  I – tekst en commentaar €4,50
VAN MIERLO, Jan * Hadewijch, brieven – 2 – Inleiding €4,00
VAN STRACKE, D.A. e.a. Ruusbroec, de wonderbare, zijn leven, zijn kunst, zijn leer €2,00
VERDEYEN, Paul* Ruusbroec en zijn mystiek                                                                                            €3,00
WEILER, A.* Getijden van de eeuwige wijsheid, naar de vertaling van Geert Grote €2,50
ZEGERIS, Ruth* Voorbij de woorden : kennismaking met Ruusbroec 3,00
Schrijfster van de evangelische peerle* Gods tempel zijn wij(mystieke teksten met commentaar) € 7,00
GEMMEKE, Emiel Moderne devotie € 0,50

terug