A KEMPIS, Thomas De navolging van Christus (bij Ambo) €3,50
A KEMPIS, Thomas De navolging van Christus (prisma) €1,50
A KEMPIS, Thomas De navolging van Christus (de Nederlandse boekhandel) €2,00
A KEMPIS, Thomas De navolging van Christus (bewerkt door Sipke van der Land) €2,00
A KEMPIS, Thomas De navolging van Christus (vertaald door Wijdeveld Gerard) €1,50
AERDEN, Guerric Een juichkreet in het hart €2,50
ARTS, Herwig Alle grote avonturen gebeuren van binnen €3,50
BENOIT, Jacques Meester Eckehart €3,00
BEUKEN, W. H. Ruusbroec en de Middeleeuwse Mystiek €1,50
BEUMER, Jurgen Als de hemel de aarde raakt ; spiritualiteit en mystiek €3,50
BLIJLEVENS, Klaas God, een liefdesverhaal ; de minnemystiek van Ruusbroec €7,50
BLOMMESIJN, Hein Gaan waar geen weg meer is, verkenningen in de mystiek €4,50
BRAS, Kick Verlangen en vervulling – geloofsverdieping aan de hand van Ruusbroec €2,50
BRAS, Kick Jan van Ruusbroecs ‘Geestelijke Bruiloft’ als bron voor hedendaagse spiritualiteit €4,00
BRAS, Kick Oog in oog, christelijke mystiek in word en beeld €10,00
CAFFAREL, Henri Camille C. ou L’ emprise de Dieu €4,50
CAFFAREL, Henri Gedragen door God €4,00
CORSMIT Ward Jan van Ruusbroec , een stem uit het Zoniënwoud €2,00
CORSMIT, Ward Hadewijch, een Diets model van creatief christendom €1,50
DAVIES, Oliver De Reis naar binnen , Noord-Europese Mystiek uit de XIV e eeuw €4,50
DE BEVERE, A. Tocht naar mystieke verten €3,50
DE LIBERA, Alain Eckhart, traités et sermons €3,50
DUPRE, Louis Licht uit licht, een inleiding in de christelijke mystiek €2,50
GRAEF, H. Histoire de la mystique €3,00
HENDRICKX, Fr. De wonderbare Christuszang van Ruusbroec, de wonderbare €5,00
JAGER, Willigis Elke golf is de zee, mystieke spiritualiteit €6,50
LAMMERS, Jos Mystiek in eenvoudige woorden €5,00
LANGLEY, Nicky Elfde gebod, mystieke plaatsen en figuren in Vlaanderen €7,50
MAAS, Frans Van God houden als van niemand, preken van ECKHART €5,50
MANDE, H. Een boekje van drie staten (Ruusbroec) €1,00
MERLIER, A. Het leven van Maria Petyt €4,50
MOEREELS, L. Ruusbroec en het religieuze leven €2,50
MOEREELS, Lod. Wat de liefde Gods vermag €1,00
MOEREELS, Lod. Kleinere tractaten – Ruusbroec €3,50
MOEREELS, Lod. Vanden VII sloten –  Ruusbroec €2,00
MOEREELS, Lod. Van VII trappen – Ruusbroec €3,00
MOEREELS, Lod. Vanden Blinckenden Steen –  Ruusbroec €3,50
MOEREELS, Lod. De verhevenheid van de Geestelijke Bruiloft –Ruusbroec €5,00
MOEREELS, Lod. Dat rijcke der ghelieven – Ruusbroec €3,50
MOEREELS, Lod. Een spieghel der eeuwigher salicheit €3,00
MOMMAERS, P. Hadewijch, schrijfter, begijn, mystica €4,00
MOMMAERS, P. De brieven van Hadewijch €4,00
MOMMAERS, Paul Waar naartoe is nu de gloed van de liefde €2,00
MOMMAERS,P. ; VAN BRAGT, J. Ruusbroec in gesprek met het Oosten – Mystiek in boeddhisme en christendom €7,50
NIJS, P. ; MEYERS, K. De onbereikbaar van de geliefde, pareltjes van Nederlandse en Rijnlandse Mystiek €3,50
ORTMANS, M. Hadewijck, van liefde en minne €7,50
ORTMANS-CORNET, M.. Hadewijch – brieven €3,50
PETERS, Gerlach Alleenspraak. Brieven €3,50
POUKENS, J.B. ; REYPENS, L. RUUSBROEC     Werken                   1 €3,50
POUKENS, J.B.; REYPENS, L. RUUSBROEC  Werken – 1                                                              Het rijcke der ghelieven; II. De Gheestelike bruloft (KOMPAS) €3,50
REYPENS, L. Licht-  en liedebloemen uit Ruusbroec €1,00
REYPENS, L. Traktaatje over het geestelijk leven volgens de gelukzalige Jan Ruusbroec de Wonderbare €1,00
REYPENS, L. ; SCHURMANS, M. RUUSBROEC  Werken 3                                                                      III. Vanden blinckenden steen   IV. Vanden vier becoringhen  ; V. Vanden kerstenen ghelove  ; VII  Vanden vii sloten ;          VIII Een spieghel der eeuwigher salicheit; IX Van vii trappen ; X. Dat boecksken der verclaringhe €3,50
REYPENS, L. ; SCHUURMANS RUUSBROEC     Werken                   3 €3,50
ROMBAUTS, E ; DE PAEPE, N. Hadewijch, strofische gedichten €3,00
SMITH, Margaret Ann introduction to the history of mysticism €3,50
SMITS VAN WAESBERGHE Nederlandse Mystiek Katholiek €2,50
STEGGINK, O ; WAAIJMAN, K Spiritualiteit en mystiek – 1. Inleiding €3,50
STRACKE, D.A. RUUSBROEC     Werken                   2 €3,50
STRACKE, D.A. RUUSBROEC Werken – 2                                                                     VI Van den gheesteliken tabernakel €3,50
SYMEOON – MEERV.AUTEUR. SYMEON, LE NOUVEAU THEOLOGIEN, prière mystique €3,00
THIEL,  J. – e.a. De Minne is al, 19 vrouwelijke mystici uit de ME €5,00
TIECKE, J.G.J. De werken van Geert Groote €4,00
UNDERHILL Evelyn Praktische mystiek voor nuchtere mensen €3,00
UYTTENHOVE, Lieve Ontvangen om te geven. De spirituele weg van Maria van Hout #7,50
VALKENBORGH, Gerda Alles komt Goed… Julian van Norwich – visioenen €5,50
VAN BLADEL, F. ; SPAAPEN, B. Hadewijch, brieven €3,00
VAN BLADEL, Frans Hadewijch, die minne es al €6,00
VAN MIERLO, J. RUUSBROEC   Werken 4                                                                                           I. Vanden xij beghinen  ;  II vanden xij dogheden €3,50
VAN MIERLO, J. ; REYPENS, L. RUUSBROEC     Werken                   4 €3,50
VAN MIERLO, J. jr. Hadewijch, visioenen €3,00
VAN MIERLO, Jan Hadewijch, brieven –  I – tekst en commentaar €4,50
VAN MIERLO, Jan Hadewijch, brieven – 2 – Inleiding €4,00
VAN STRACKE, D.A. e.a. Ruusbroec, de wonderbare, zijn leven, zijn kunst, zijn leer €2,00
VERDEYEN, Paul Ruusbroec en zijn mystiek                                                                                             €3,00
WEILER, A. Getijden van de eeuwige wijsheid, naar de vertaling van Geert Grote €2,50
WILLEUMIER-SCHALIJ, J.M. De brieven uit ‘Der rechte wech’ van de oisterwijkse begijn en mystica Maria vanHout €4,50

terug