PSALMEN  
BAETEN, G. (uitgever)* Psalmgebeden uit de Levende Boodschap €2,00
BEEX, H.* De psalmen €2,00
BEENTJES, P. – MAAS, J. – WEVER, T* Gelukkig de mens – opstellen over psalmen, exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp €3,50
BEGHEYN, Paul* Twintig psalmen hertaald € 1,00
BOUMA, Hans* Met de psalmen zing je het uit €6,00
BRONKHORST, A.W.* Psalmgebeden – Impuls tot persoonlijk gebed € 1,00
BRONKHORST, A.W.* Psalterium €3,00
BUITINK, G.-J ; VAN DER LAND S.* Het verhaal van de psalmen €3,50
CONNELL, Ruth* Beroemde Bijbelpassages : de Heer is mijn Herder : ps. 23 €1,50
COUNE, Michel* Vijftien psalmen voor onderweg (120-134) €2,50
DE SMET, R.H.* De psalmen uit het Hebreeuwsch vertaald (1940) € 10,00
DE VOCHT, Lod.** Psalmen voor volksmuziek(advent en Kersttijd) € 1,00
DE VOCHT, Lod.* Psalmen voor volksmuziek (vasten en Paastijd) € 1,00
DE VOCHT, Lod.* Psalmen voor volkszang € 1,00
DRIJVERS, Pius* Over de psalmen €2,00
DRIJVERS, Pius De psalmen (vertaald door Beekx) €3,00
ELDERENBOSCH, P.A.* Psalmen en hun Liturgische Achtergrond €2,50  
FISCHER, Balthasar U wil ik zoeken dag na dag € 2,50
FROSSARD, André* Les psaumes €5,00
GELINEAU, J.* Le Psautier de la Bible de Jérusalem €2,00
Interkerkelijke stichting voor psalmberijming Psalmen €2,50
Intermonasteriële werkgroep voor Liturgie In dienst van het woord – Advent – Kersttijd €3,00
IWVL* Psalmgebeden € 2,50
KBS* Psalmen, onvergankelijke poëzie €2,00
KBS vertaling* Psalmen €4,00
KELLER, Phillip* Hoe een herder psalm 23 ziet € 3,00
LAMBERIGTS, S.* Psalmen lezen, vieren en beleven €3,00
LAMBERIGTS, Sylvester* Bidden met de Psalmen €2,00
LATTES, J.-C. Les Psaumes €2,00
OOSTERHUIS, H – VAN DER PLAS M, * Vijftig psalmen €2,00
OOSTERHUIS, H.* In het voorbijgaan €2,50
Phoenix Bijbelpockets* Zoals er gezegd is over de psalmen €1,50
STAES, Karel* Ruimte in mijn ademnood 25 nieuwe psalmen € 1,00
STAES, Karel Psalmen €2,00
THOMAS, Piet* Klein Getijdenboek – psalmen en andere liederen €6,50
TROMP, Nico* Belichting van het Bijbelboek  Psalmen 1 – 50 €4,50
TROMP, Nico* Woorden die wegen wijzen € 4,50
TROMP, Nico* Diep uit mijn hart – meditatieve inleidingen tot het bidden van de 150 psalmen €2,50
TROMP, Nico* Vruchten in overvloed – Poëzie en perspectief in de psalmen €4,50
VAN DE BEEK, Francien* Ik groet het licht – psalmen uit hun schaduw €3,50
VAN GINKEL, Leen De Heer is mijn herder €1,50
WAAIJMAN, Kees Mystiek in de psalmen €5,00
WAAIJMAN, Kees* Psalmen over de schepping €3,00
WAAIJMAN, Kees* Psalmen 120-134 – verklaring van een Bijbelgedeelte €3,00
WAAJMAN, Kees* Psalmen bij ziekte en genezing € 3,00
WAAJMAN K ; AARNINK, L.* Psalmschrift  – psalm 1 – 5 €2,50
KOK/Kampen Psalmen van vertrouwen € 1,50
KOK/Kampen Psalmen van dankbaarheid € 1,50
KOK/Kampen Psalmen van aanbidding € 1,50
KOK/Kampen Psalmen van vreugde € 1,50
Bidden met de psalmen € 0,50
Soc. Biblique Française Prier avec les Psaumes € 3,00
Werkgroep liturgie Heesweek Psalmen en gezangen vooravondwake € 2,00
DE SUTTER, Ignace Psalmliederen voor ons volk €0,50