De Regel van Sint-Benedictus
inspireert in onze tijd
niet enkel monniken en monialen.
Ook gehuwden en ongehuwden,
mannen en vrouwen,
vaders en moeders
vinden in de levenswijze van de Cisterciënzers
inspiratie om ruimte en tijd te geven
aan gebed en arbeid,
gevoed door het beluisteren van Gods Woord.

Sinds enige tijd groeien overal ter wereld
kernen die aansluiting zoeken bij de traditie
van de Cisterciënzerorde.

Aanleunend bij een abdijgemeenschap
vinden mensen een kader van gebed, arbeid en samen-leven
dat hen helpt hun eigen roeping en levensengagement
midden in hun leefwereld uit te bouwen,
steunend op de pijlers van de Cisterciënzertraditie.

Sinds 2005 heeft zich rond onze abdij een groep gevormd van mensen die geraakt zijn door de spiritualiteit van Citêaux.

Eén keer per maand ontmoeten de leden van de groep elkaar in de abdij, waar ze deelnemen aan de officies met de gemeenschap, samen lectio doen, en onderricht ontvangen in de cisterciënzerspiritualiteit. Ze bemoedigen elkaar door uit te wisselen hoe deze spiritualiteit hen voedt en helpt om het Evangelie gestalte te geven, dagdagelijks.

Dagverloop bijeenkomst Cisterciënzer-geassocieerden

7 uur Lauden – Eucharistie
9.30 uur Gezamenlijk stil gebed
10.15 uur Koffie en mededelingen
11 uur Inleiding in de cisterziënzerspiritualiteit
12 uur Middagmaal
Aansluitend persoonlijke tijd of ontmoeting
14.15 uur Noon
14.30 uur Lectio Divina
15 uur Koffie/Thee
15.30 uur Vervolg en uitwisseling ochtendsessie
17 uur Afsluitend gebed
17.15 uur Vespers (vrijblijvend)

In een charter voor de geassocieerde cisterciënzerleken worden de roeping en de identiteit van de cisterciënzerleek uitgetekend.

Geassocieerden 2De spirituele weg van de cisterciënzer leek – Lourdes 2014

In ruimer verband komen de leden van de groepen die zich rond de afzonderlijke abdijen hebben gevormd samen in een jaarlijkse regionale bijeenkomst.

Door de aanvaarding van de groep geassocieerde cisterciënzerleken door de abdij O.L.Vrouw van Nazareth maakt deze deel uit van de Internationale Vereniging van Cisterciënzer Geassocieerden die driejaarlijks een internationale bijeenkomst organiseert.

Contactgegevens Cisterciënzer-geassocieerden Abdij Brecht

Paul Carlens
Nieuwelaan 125 b13
B-1853 Strombeek-Bever
tel. 0032 (0)22699150
paul.carlens@telenet.be

zuster Gabriëlla Liesen
abdij O.L.Vrouw van Nazareth
techniek.nazareth@telenet.be

Geassocieerden

De geassocieerden, gebedsmoment