Enkele keren per jaar organiseren wij een sessie “Kennismaking met het monastieke leven”, voor vrouwen van 18 tot 45 jaar, met een open toekomst. Door concreet mee te leven op het ritme van de zusters leert men de monastieke spiritualiteit beter kennen en kan het eigen geloof een diepere grond krijgen.

De deelnemers logeren op het gastenhuis maar bidden, eten en werken samen met de zusters.

Tweemaal daags worden er korte inleidingen gegeven (het gebed, de lectio divina, het getijdengebed…) en daarna wordt er samen met de zusters gewerkt (handenarbeid).

Meeleefdagen 2017

Van vrijdagavond 19 mei 2017 tot zondagnamiddag 21 mei 2017
Van vrijdagavond 11 september 2017 tot zondagnamiddag 14 september 2017

Andere data zijn mogelijk in onderlinge afspraak.

Prijs : 70 euro, studenten en personen die een vervangingsinkomen wegens werkloosheid ontvangen betalen slechts 50 euro. De deelnameprijs mag geen drempel zijn om deel te nemen.

Inlichtingen en inschrijven – trapp.nazareth@telenet.be

Het luiden van de klok

Roeping