Lieve broeder en zuster in het geloof

Op woensdag 29 augustus 2018 aanstaande vieren we met onze gemeenschap het hoogfeest van de zalige Beatrijs van Nazareth. Dit jaar krijgt dit hoogfeest een extra feestelijk karakter en wel omdat het op die dag 750 jaar geleden is dat de zalige Beatrijs overleden is. En dan denk je misschien: is het overlijden van iemand een reden tot feest? Toch wel! Omdat de overlijdensdatum van Beatrijs op de heiligenkalender gekozen is als de datum van haar feestdag. In tegenstelling tot nu, waarbij meestal de dag van de zalig- of heiligverklaring wordt gekozen als feestdag, greep men in de Middeleeuwen voor de feestdag vaak terug naar de sterfdatum. De reden hiervoor is eenvoudig: geloofsmatig zag men het overlijden, zeker van iemand die men als zalige of heilige uitriep, als opname in volle heerlijkheid bij God de Vader. Het was als het ware de bekroning de verheerlijking van het voorbeeldig leven dat die persoon had geleid. Zo ook dus bij Beatrijs van Nazareth.

Zoals dat bij grote feesten gebruikelijk is, willen ook wij ons op dit hoogfeest van de zalige Beatrijs ‘innerlijk’ voorbereiden. De Kerk reikt ons hiertoe een eeuwenoude traditie. De noveen: een periode van negen dagen lang waarbij we door gebed ons innerlijk klaar kunnen maken voor het feest. Negen dagen lang kijken we uit naar die grote dag. Dit jaar willen we dit heel graag delen met jou, ja jij, omdat je met ons op de één of andere manier verbonden bent, veraf of dichtbij. De komende negen dagen willen enkele van onze zusters graag een stukje delen van hoe zij (uit)kijken naar Beatrijs. Elke dag posten we hier een bijdrage van een andere zuster uit onze gemeenschap, elke dag wat voedsel voor onderweg, elke dag een klein stapje dichterbij het hoogfeest van de zalige Beatrijs …

+ In gebed verbonden

PS in de dagen van dit noveen kan je thuis je gebed en verbondenheid met ons ook mee tot uitdrukking brengen door het branden van een noveenkaars (negendagenkaars) of door gewoon elk van deze negen dagen een kaarsje te branden.

 

Noveengebed zalige Beatrijs
20 augustus – eerste dag

 

Noveengebed zalige Beatrijs
21 augustus – tweede dag

 

Noveengebed zalige Beatrijs
22 augustus – derde dag

 

Noveengebed zalige Beatrijs
23 augustus – vierde dag

 

Noveengebed zalige Beatrijs
24 augustus – vijfde dag

 

Noveengebed zalige Beatrijs
25 augustus – zesde dag

 

Noveengebed zalige Beatrijs
26 augustus – zevende dag

 

Noveengebed zalige Beatrijs
27 augustus – achtste dag

 

Noveengebed zalige Beatrijs
28 augustus – negende dag