Enkele keren per jaar organiseren wij een sessie “Kennismaking met het monastieke leven”, voor vrouwen van 18 tot 45 jaar, met een open toekomst. Door concreet mee te leven op het ritme van de zusters leert men de monastieke spiritualiteit beter kennen en kan het eigen geloof een diepere grond krijgen.

De deelnemers logeren op het gastenhuis maar bidden, eten en werken samen met de zusters.

Tweemaal per dag worden er korte inleidingen gegeven (het gebed, de lectio divina, het getijdengebed…) en daarna wordt er samen met de zusters gewerkt (handenarbeid).

Meeleefdagen 2019

Van vrijdagavond 17 mei 2019 tot zondagnamiddag 19 mei 2019
Van vrijdagavond 6 september 2019 tot zondagnamiddag 8 september 2019

Andere data zijn mogelijk in onderlinge afspraak.

Prijs : 80 euro, studenten en personen die een vervangingsinkomen wegens werkloosheid ontvangen betalen slechts 50 euro. De deelnameprijs mag geen drempel zijn om deel te nemen.

Inlichtingen en inschrijven – trapp.nazareth@telenet.be

Wil je meer te weten komen over het gemeenschappelijk project van de vrouwelijke contemplatieven, ontdek het op Facebook. Deze worden over gans Vlaanderen in verschillende abdijen en kloosters georganiseerd van vrijdag 3 mei 2019 tot en met zondag 5 mei 2019.

Graag delen we het getuigenis van een iemand die met ons kwam meeleven …

Een beetje ploeterend zwoegend
indrukwekkend en me heel klein voelen
Ritme voelen en vinden
en het weer kwijtspelen
net als de weg
luisterend vragend biddend
verwonderd zijn en ook weer niet
dankbaar ook dat ik mocht proeven
en weten dat mijn weg anders loopt.

Op maandagochtend even wakker worden om 4u
en aan de nachtwake denken
de melodie van een psalm in mijn hoofd.
De geborgen donkere stilte van de kerk
Eén van de fijnste momenten.

En het leven gaat verder…
Mijn stille gebed op de dagelijkse busrit.
Tijdens mijn wandeling het Jezusgebed herhalen
en ontdekken dat het ademend herhalen van het gebed
verdorie niet simpel is.

De klokken wenken de zusters zevenmaal per dag naar de kerk om er samen te bidden.

Roeping