Enkele keren per jaar organiseren wij een sessie “Kennismaking met het monastieke leven”, voor vrouwen van 18 tot 45 jaar, met een open toekomst. Door concreet mee te leven op het ritme van de zusters leert men de monastieke spiritualiteit beter kennen en kan het eigen geloof een diepere grond krijgen.

De deelnemers logeren op het gastenhuis maar bidden, eten en werken samen met de zusters.

Tweemaal per dag worden er korte inleidingen gegeven (het gebed, de lectio divina, het getijdengebed…) en daarna wordt er samen met de zusters gewerkt (handenarbeid).

Meeleefdagen 2018

Van vrijdagavond 21 september 2018 tot zondagnamiddag 23 september 2018

Andere data zijn mogelijk in onderlinge afspraak.

Prijs : 70 euro, studenten en personen die een vervangingsinkomen wegens werkloosheid ontvangen betalen slechts 50 euro. De deelnameprijs mag geen drempel zijn om deel te nemen.

Inlichtingen en inschrijven – trapp.nazareth@telenet.be

Wil je meer te weten komen over het gemeenschappelijk project van de vrouwelijke contemplatieven, ontdek het op Facebook

De klokken wenken de zusters zevenmaal per dag naar de kerk om er samen te bidden.

Roeping