Vastenconferentie in de abdij

KLAAGLIEDEREN
Donderdag 14 maart 2024
van 15-17u

Pr. Tom Schellekens spreekt ons over het bijbelboek van de Klaagliederen
waaruit o.a. tijdens de monastieke liturgie van de Goede Week voorgelezen wordt.

prijs € 7,00
inschrijven via abdij.nazareth@telenet.be of  (+32) (0)3 313 92 50


Gastenretraite

DE HEER ONTMOETEN: Bijbele verhalen over ontmoeting”
20-24 mei 2024

inleidingen: P.Christophe Monsieurs o.praem

aankomst: maandag namiddag vanaf 15u
vertrek : vrijdag namiddag
prijs € 285 all in
inschrijven via gastenhuis.nazareth@telenet.be of  (+32) (0)3 313 43 54 (tussen 10u-11u)


Spiritualiteits weekend

HET GEBED IN HET HART VAN DE CHRISTEN”
14-16 Juni 2024

inleidingen: P.Walter Ceysesens sj.

aankomst: vrijdag namiddag
vertrek : zondag namiddag
prijs € 140 all in
inschrijven via gastenhuis.nazareth@telenet.be  (+32) (0)3 313 43 54 (tussen 10u-11u)


Stilte week

een week doorbrengen in de stilte
gevoed door het meevieren met de Gemeenschap

15-20 Juli 2024

prijs: € 225,00 all in
inschrijven via gastenhuis.nazareth@telenet.be of  (+32) (0)3 313 43 54 (tussen 10u-11u)


Stille week met Bijbelsessie

JOB”, VANUIT HET BIJBELBOEK
16-21 september 2024

De stille week begint op maandag 16 september.
Vanaf dinsdag 17 september vangt de bijbelsessie aan.

inleidingen: Prof.Pierre Van Hecke, exegeet KULeuven

aankomst: maandag 15u
vertrek : zaterdagnamiddag
prijs € 285 all in
inschrijven via gastenhuis.nazareth@telenet.be of  (+32) (0)3 313 43 54 (tussen 10u-11u)


Meeleefdagen


Ben je benieuwd naar ons leven?
Wil je je geloof en zoeken verdiepen?
Heb je een open toekomst en ben je tussen de 18 en 45j.
Dan is dit misschien iets voor jou !

aankomst: vrijdag namiddag
vertrek : zondag namiddag

Tijdens de verbouwingen worden geen gezamenlijke meeleefdagen georganiseerd maar u kunt wel contact met ons opnemen en we bekijken het dan individueel.

neem even contact met ons op


Jezus-Gebed
eerste vrijdag van de maand

In de Abdijkerk kunt u in principe elke eerste vrijdag van de maand
aansluiten bij het gezongen Jezus-gebed van de zusters.
Dit van 18.45u -19.00u.
Daarna volgt een half uur stil gebed uitlopend op de Completen.

(beste even vooraf bellen of het die dag doorgaat)

Iedereen van harte welkom !