In de periode kort na de stichting van de Orde van Cîteaux, te situeren eind 11e eeuw, ontstaan naast monnikenkloosters ook kloosters voor monialen die onder de Regel van Sint-Benedictus willen leven alsook de cisterciënzerspiritualiteit tot de hunne maken.

Meer weten? Lees het artikel van broeder Guerric Aarden ocso
in De Kovel – Dossier “De stichters van Cîteaux”.

Abdij van Citeaux

Abbaeye Tart

Het eerste monialenklooster dat bij die traditie aansluiting vindt, is gevestigd in Tart, amper enkele kilometer verwijderd van Cîteaux. We schrijven 1125.

Het zal echter nog enkele decennia duren vooraleer de monialenkloosters officieel in de Orde worden opgenomen. Maar niets houdt voorlopig de snelle toename van het aantal kloosters tegen.

Het is binnen dit verhaal dat zich ook de stichting van de ‘oude’ abdij Nazareth te Lier situeert.

abdij Nazareth te Lier