Onze abdijgemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht bestaat uit een groep vrouwen die samen zoeken naar God.

De refter

Het doel van ons leven is het voortdurend gebed, want bidden is in relatie treden met Diegene die ons overstijgt, met God. In die relatie met God willen wij leven. Dit krijgt allereerst vorm in de zeven gebedsdiensten en in de eucharistie die onze dag ritmeren. Maar ook het stil gebed en de lectio divina dragen daartoe bij.

Het wekelijks kapittel

Het gemeenschapsleven is het kader waarbinnen we dit ideaal be-leven. In onze zorg en dienstbaarheid voor onze medezusters wordt onze liefde voor God concreet. Iedere zuster heeft een eigen geschiedenis en een eigen temperament en dat geeft een grote diversiteit in de gemeenschap. Het maakt het samenleven tot gave en opgave.

Het koorgebed

Onze abdijgemeenschap is een gemeenschap van trappistinnen. Samen met onze mannelijke broeders, de trappisten, vormen we de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie. Zoals de broeders en zusters Cisterciënzers van de gewone observantie en de Benedictijnen volgen we de Regel van Sint-Benedictus.

Zuster Placida

⇒ Onze geschiedenis