Het gebed vormt de kern van het monastieke leven. Gebed is een veelkleurig begrip. Ook in onze spiritualiteit zijn er verschillende vormen van gebed. De belangrijkste zijn voor ons het getijdengebed, het stil gebed en de lectio divina. Daarnaast vieren we elke dag samen de eucharistie.

God, in stilte kom ik tot u. Aanhoor mijn gebed.

“Ik las ergens: “God bestaat, ik heb hem ontmoet!”
Echt waar! Dat verbaast me!
Dat God bestaat, die vraag wordt niet gesteld!
Maar dat iemand hem ontmoet heeft, nog voor mij, dat verrast me!
Want ik had het voorrecht God te ontmoeten
juist op een moment dat ik aan hem twijfelde!

In een klein dorpje in de Lozère, door mensen verlaten, was er niemand meer.
Toen ik voorbij de oude kerk liep,
aangespoord door ik weet niet welke aandrang, ging ik naar binnen…
En daar, verblind… door een intens licht… ondraaglijk!
Het was God… God in eigen persoon. God die bad!
Ik vroeg me af:
“Tot wie bidt hij? Hij bidt niet tot zichzelf?
Hij toch niet? Niet God?”
Nee! Hij bad tot de mens! Hij bad tot mij!
Hij twijfelde aan mij, zoals ik aan hem had getwijfeld!
Hij zei: “O mens! Als je bestaat, geef mij een teken!”
Ik zei: “Mijn God, hier ben ik!”
Hij zei: “Mirakel! Een menselijke verschijning !”
Ik heb hem gezegd: “Maar mijn God…
hoe kunt u twijfelen aan het bestaan van de mens,
uiteindelijk hebt u hem geschapen?”
Hij zei me: “Ja… maar het is al zo lang dat ik er geen meer in mijn kerk heb gezien…
dat ik mij afvroeg of het geen zinsbegoocheling was!” Ik heb hem gezegd: “Dan bent u nu gerustgesteld, Mijn God!”
“Ja!” zei hij. “Ik zal hen hierboven kunnen zeggen:
D
e mens bestaat, ik heb hem ontmoet!”

Raymond Devos, geciteerd in Ouaknin, ? God en de kunst van het vissen, p. 107-108

Het getijdengebed