“Niet van brood alleen leeft de mens, maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.”

Zuster IdaWie haar hele leven op God richt, moet zorgen voor geestelijk voedsel. De dagelijkse lectio divina, vertaald goddelijke lezing, is hierbij onontbeerlijk. Elke dag nemen wij ruim tijd voor Gods Woord. Dit is in eerste instantie een stukje uit de Bijbel (het evangelie van de dag of een Bijbelboek dat integraal gelezen wordt). We lezen de tekst heel langzaam en bewust, met een open blik. Telkens ons hart geraakt wordt door een woord, houden we even halt. Aan het einde zoeken we één woord, waarvan we geloven dat God het uitdrukkelijk tot ons spreekt en dat ons heel de dag zal vergezellen. We sluiten de lectio af met een biddend wederwoord aan God. Zoals Sint-Benedictus zegt, gaat het om luisteren naar de tekst met het oor van je hart. Zo kan de tekst dienen als spirituele wegwijzer voor de dag.

Waar oorspronkelijk enkel de Bijbel werd gebruikt voor de lectio divina, komen in een verruimde betekenis alle spirituele teksten hiervoor in aanmerking.

Voor de keuze van de tekst voor je lectio kun je ook beroep doen op websites.

Als je een bijbelboek helemaal wilt doorlezen (elke dag een klein stukje), kun je terecht op www.katholiekebijbel.nl

Als je je wilt aansluiten bij de tekst die christenen over heel de wereld die dag lezen, kun je het evangelie van de dag nemen. Dat vind je op www.bijbelcitaat.be of www.dagelijksevangelie.org

Lectio noviciaat

Stil gebed