Gebed 001 CaritasOnrustig is mijn hart tot het rust vindt in U.
Sint-Augustinus

Naast het getijdengebed maken wij dagelijks tijd voor stil, persoonlijk gebed. Dit gebeurt meestal in de vroege ochtend, onmiddellijk na de nachtwake. Het is een sterke tijd van inkeer en verbondenheid met God. In de stilte van haar hart treedt de zuster heel nadrukkelijk in relatie tot God en geeft ze zich over aan zijn genade.

Gebed 002 - GabriellaHet Jezusgebed “Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U” kan hierbij een bevoorrechte plaats innemen. De voortdurende herhaling van dit gebed helpt ons onze aandacht bij het gebed te houden en afleiding of verstrooidheid tegen te gaan.

In het stil gebed, net als tijdens de eucharistie en het getijdengebed, nemen wij de ons toevertrouwde gebedsintenties mee en bidden we voor de noden van Kerk en wereld.

 

Min de stilte in uw wezen;
min de stilte die bezielt.
Zij die alle stilte vrezen,
hebben nooit een hart gelezen,
hebben nooit geknield.

Guido Gezelle

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Monastieke arbeid