Groepen kunnen, na afspraak, bij ons terecht voor een bezinningsprogramma van een halve of volledige dag. Deelname aan een gebedsmoment is een vast onderdeel van elk programma.

Gastenhuis, vergaderzaal

We kunnen groepen tot 25 personen onthalen wanneer die een warm middagmaal wensen in ons gastenhuis. Daarbuiten kunnen we groepen tot 40 personen onthalen voor een kop koffie.

Groepen kunnen zelf een programma voorzien. Daarnaast kunnen we vanuit de abdij een bezinningsprogramma aanbieden dat een halve dag in beslag neemt en eventueel geïntegreerd kan worden in het programma van de groep:

  • deelname aan het getijdengebed
  • bekijken van een DVD over het leven van de zusters in onze abdij
  • een geloofsgesprek met een zuster

Voor meer info rond het onthaal van je groep in de abdij of het aanvragen ervan, kun je terecht bij de gastenzuster via gastenhuis.nazareth@telenet.be of telefonisch via het nummer (+32) (0)3 313 43 54 en dit van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 11 uur en van 18.45 tot 19.15 uur.