Abdis en Novice

“God zoeken is een zin zoeken voor je bestaan.”

Er zijn evenveel wijzen om God te zoeken als er mensen of zusters zijn. Elk roepingsverhaal is uniek. Zoals je op heel wat manieren verliefd kunt worden, zo zijn er ook vele wegen die leiden naar het religieuze leven. Het leven van een trappistin is immers ook een leven van liefde: allen zijn we gegrepen door God.

Geroepen zijn…
vaak vind je daar in eerste instantie geen woorden voor.
Je kunt enkel stamelen over een stille
maar sterke kracht die in je hart spreekt.
Soms is er een mysterievolle hunker, een diep verlangen.
Soms is er een ontmoeting, een ervaring die je overstijgt,
waarbij je oog in oog komt te staan met Christus.
Dan weet je, voorbij alle weten,
dat jouw leven zich heel dicht bij God wil afspelen.
En in die zoektocht voel je je soms
onmiddellijk thuis in een abdij.

⇒ Waarvan we dromen