Er is een ambachtelijk kunstatelier waar vlaggen, wimpels, vaandels, banieren… worden genaaid en geborduurd.  Restauraties zijn ook mogelijk. Dit atelier vervaardigt enkel unieke stukken en levert heel verzorgd handwerk af.

Het vlaggenatelier

⇒ Waarvan we leven