Zondag 11 februari 2024

GOD ZEI: `DIT IS HET TEKEN VAN HET VERBOND DAT IK INSTEL TUSSEN MIJ EN U
VOOR ALLE GESLACHTEN,
IK ZET MIJN BOOG IN DE WOLKEN;

DIE ZAL EEN TEKEN ZIJN VAN HET VERBOND TUSSEN MIJ EN DE AARDE”
(Gen. 9,13-14)


“BOUWEN EN BREKEN ZIJN MONNIKENSTREKEN”

februari 2024
Intern zijn we gestart met de voorbereiding voor ons grote project.
We zijn volop aan het verhuizen om de plaatsen leeg te maken waar men zal beginnen. En wat we intern zelf kunnen slopen doen we ook want we zijn immers monniken he…
En bouwen en breken zijn monnikenstreken !