Zo staan we al enkele decennia en ook enkele kilometers verder dan de ‘oude’ abdij.

Wanneer in de eerste helft van de 19e eeuw een aantal monnikenkloosters herrijzen en nieuw leven wordt ingeblazen, groeit het verlangen ook het cisterciënzerleven voor monialen weer mogelijk te maken.

Abdij Notre Dame de Clairfontaine

In de eerste helft van de 20e eeuw bestaan er meerdere kloosters voor vrouwen in Wallonië (Notre Dame  de la Paix – Chimay, Notre Dame de Soleilmont – Gilly en Notre Dame de Clairefontaine – Bouillon, Notre Dame de Brialmont – Tilff); Vlaanderen telt er op dat ogenblik nog geen enkel. Maar er roert al wat en er worden voorstellen gedaan. Er wordt zelfs een heropstart in Lier overwogen.

Dom Robertus Eyckmans

Abt Dom Robertus Eyckmans

Het is wachten tot halfweg de Tweede Wereldoorlog wanneer D. Robertus Eyckmans, toenmalig abt van de abdij van Westmalle, de idee van een stichting voor monialen aan de burgemeester van Brecht overmaakt. Uiteindelijk volgt de goedkeuring en instemming van Kardinaal Van Roey om na de oorlog met de stichting te beginnen.

De abdij Notre Dame de Soleilmont, waar meerdere Vlaamse zusters wonen, aanvaardt om twaalf zusters en een overste naar de nieuwe stichting uit te zenden.

De broeders van de abdij van Westmalle maken de grond klaar voor de bouw

 

 

Eerst moet het terrein, een gebied vol moerasgrond, klaar gemaakt worden. Daarvoor wordt vooral beroep gedaan op de broeders van de nabij gelegen abdij van de Trappisten in Westmalle.

In mei 1947 nemen de bouwwerken een aanvang; als eerste gebouw komt de hoeve klaar, waar op 26 januari 1948 in een voorlopige kleine kapel de eerste Eucharistie wordt opgedragen.

De verdere bouw vordert gestaag.

Stichteressen, zusters van Soleilmont

Op 25 juni 1950 worden de dertien stichteressen hartelijk onthaald in Brecht en nemen ze hun intrek in de eerste reeds afgebouwde vleugel.

In het najaar van 1954 komt de gehele abdij klaar en op 22 oktober wordt de kerk feestelijk ingewijd.

Reeds vanaf de beginjaren groeit de jonge gemeenschap gestaag aan.

Na twaalf jaar is de gemeenschap zo talrijk dat er een eerste stichting wordt gedaan, in California: Our Lady of the Redwoods .

Abdij Redwoods, de gemeenschap

Abdij Redwoods

In 1970 volgt een tweede stichting, dit keer dichter bij huis, nl. in Limburg: daar leeft sindsdien de gemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Klaarland.

Priorij Klaarland, Bocholt

Priorij Klaarland, de gemeenschap en kapel

⇒ Trappistin worden