De eerste monniken streven naar een leven van ononderbroken gebed. Dit krijgt gestalte in het getijdengebed. Door steeds op bepaalde uren te bidden, treden we binnen in Jezus’ verlangen om veel bij God te zijn. Het laat ons toe om te leven in verbondenheid met Hem.

De binnentuin

Samen met de dagelijkse eucharistie geeft het getijdengebed een sterk gevoel van verbondenheid onder de christenen. Overal in de wereld, op alle uren van de dag, in alle continenten wordt God geprezen en geloofd, gedankt en gebeden om genade en ontferming. Op die manier wordt de Kerk en de wereld continu gedragen door het gebed.

De eucharistie

De dagelijkse eucharistie vormt het hoogtepunt van ons liturgische samenzijn. We herdenken er hoe Jezus voor ons gestorven is en bidden om met Hem de doortocht te maken van al wat dood is in ons en onze wereld naar het echte leven.

Eucharistie, brood en wijn

Vanuit de traditie ritmeren zeven gebedsdiensten de dag. Elke dienst heeft een eigen invulling:

Nachtwake

Midden in de nacht, even na vier, staan we op voor de nachtwake. Net zoals Jezus het deed, brengen we een deel van de nacht door in gebed tot God, de Vader. Waken is wakker blijven als iedereen slaapt. Waken is in gebed ten beste spreken voor een wereld die slaapt.

De nachtwake wordt ook soms vigilie genoemd.

Lauden

Bij het begin van de dag bidden we de lauden, ook wel morgendienst genoemd. Samen met de vespers zijn dit de twee voornaamste pijlers van het getijdengebed, die de monastieke dag schragen.

Bij het bidden van de lauden, een lofzang tot God, wijden we onze wereld en alles wat de komende dag zal brengen aan God toe.

De drie kleine uren

In de loop van de dag zijn er korte gebedsdiensten die een scharnierpunt vormen tussen verschillende onderdelen van de dag: de drie zogenoemde kleine uren. Tussen het werken door zijn het momentjes van even aanknopen bij God:

  • De terts wordt in de voormiddag gebeden.
  • De sekst wordt op de middag gebeden.
  • De noon wordt in de vroege namiddag gebeden.

Vespers orgelVespers

De Vespers vormen het grote avondgebed waarin heel de voorbije dag voor God gebracht wordt. Dit gebeurt in dank- en smeekgebed.

Completen

Met de completen of dagsluiting vertrouwen we ons vlak voor het slapen gaan toe aan God en aan Maria. We bidden voor heel de wereld om zegen en bescherming voor de nacht. Aan het einde van de completen worden wordt het Salve Regina gezongen.

Lectio Divina