Een verblijf in het gastenhuis kun je aanvragen

  • bij de gastenzuster via gastenhuis.nazareth@telenet.be
  • telefonisch via het nummer (+32) (0)3 313 43 54 van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 11 uur en van 18.45 tot 19.15 uur

Een eerste verblijf in de abdij wordt altijd telefonisch afgesproken.

Een verblijf duurt maximum een week.

Gasten worden verzocht zich aan te melden
– in de voormiddag tussen 9u en 11u45
– in de namiddag tussen 15u en 17u
– in de avond tussen 18u30 en 19u

Meer concrete en praktische info: