LITURGIE    
DUPRE, Louis De symboliek van het heilige €4,00
KONIJN, SEEF Hoe bidden wij het onze Vader €2,00
VERHEUL, Ambrosius Inleiding tot de liturgie €3,50
KOK, Kees In gesprek met Huub Oosterhuis : Licht dat aan blijft, 30 jaar liturgie vernieuwen €3,50
HERMANS, J. De viering van de eucharistie – verklarende overwegingen en liturgische gebeden €3,00
VAN DER MEER, Fritz Feestelijke gedachtenis : beschouwingen over het kerkelijk jaar €2,50
GRASSO, Emilio Van offer naar feest : de structuur van de mis is de structuur van ons leven €2,00
VAN TONGEREN, VAN GILS.. Godlof ! Kloosterliturgie in beweging €8,00
VON LE FORT, Gertrude Hymnen aan de kerk €2,50
LESCRAUWAET, J.F. Het mysterie in de liturgie €3,00
BIERITZ, Karl-Heinrich Het kerkelijk jaar : christelijke feestdagen, vroeger en nu €5,00
LOHFINK, Gerhard Het ONZE VADER opnieuw uitgelegd €2,50
KUHN, Johannes ‘Onze Vader’ de eenvoudigste manier om met God te spreken €2,00
VAN DER ZEE, W.R. Gebed met open ogen, woorden en gebeden rond het Onze Vader 2,00
GRAVES, Peter Leven en bidden met het Onze Vader €2,50
DE KRUIJT, POORTHUIS Abinoe, onze Vader €2,50
TIJDSCHRIFT VOOR LITURGIE Van advent tot Kerstmis €2,50
     
TURKRY, René Loflied aan de eucharistie €3,00
JOOSSE, Ko Om Hem te gedenken, de viering van de Goede week, achtergronden en suggesties €7,00
HAHN, Scott Het bruiloftsmaal van het Lam, de mis als hemel op aarde €4,00
HERMANS, J. Uw geheim ligt op de tafel des Heren €4,00
BOOMZAAIJER, Stephen Het Paas-epos €2,00
VERHOEVEN, Peter Meegaand – gaandeweg het Jaar €3,50
ADAM, A. Het liturgisch jaar vieren en beleven €5,00
     
GEZINSVIERINGEN BERLAAR €2,00
VAN WILDERODE, A. Het groot jaargetijdenboek €3,00
HERMANS, J. Het getijdengebed : liturgie en spiritualiteit van het getijdengebed €5,50
  Getijden bij het Pasen van de Heer €1,00
DE SUTTER, Ignace De lofzang van alle tijden €5,00
LICAP Wat gaan wij zingen – kerkmuzikale suggesties voor de weekdagen €3,00
DE SUTTER, Ignace 50 Kerstliederen van vroeger en nu €2,50
TALENTADE Eucharistische gebeden voor parochie en school €3,00
LAM/TER BURG Alles wordt nieuw – deel 1liederen €4,00
LAM/TER BURG Alles wordt nieuw – deel 2 liederen €4,00
LAM/TERBURG Alles wordt nieuw – II (klein boekje) €1,50
VVVK – trefpunt Kerstbundeltje €0,50
NEDERL.ZONDAGSSCHOOL Wie zingt mee ? €4,00
ICLZ Zingt Jubilate :gezangen en gebeden voor de eredienst €4,50
INTERKERKELIJKE ST. Liedboek voor de kerken €2,00
APOSTOLAAT KERK.LEVEN Zingenderwijs €2,50
  Petrus en Paulusbundel- gebeden en gezangen voor de liturgische diensten €5,00