Zelf ondersteboven van het nieuws dat de engel Gabriel haar bracht,
vertrekt Maria haastig naar haar nicht, waar ze drie maanden zal blijven
om haar bij te staan in de laatste maanden van diens zwangerschap.
Een oudere vrouw die voor het eerst zwanger is, zal wel wat hulp kunnen gebruiken,
zeker naar het einde van de zwangerschap toe.
Van zodra Elisabeth de groet van Maria hoort, wordt ze vervuld van vreugde
en springt het kind op in haar schoot.

Ik hoor de verhalen van mantelzorgers over de mensen voor wie ze zorgen,
die altijd wachten tot ze terug zijn… van hun werk, van hun boodschappen,
van hun vrijwilligerswerk.
Veel zieken zitten vaak alleen thuis
en dan is de nabijheid van een mantelzorgers het eerste wat vreugde brengt in hun leven
en hen even uit hun eenzaamheid wegtrekt.
Mantelzorgers kunnen nooit lang wegblijven, want er zit altijd iemand op hen te wachten.
“Gij zijt gezegend”, zouden ze wellicht willen zeggen of zingen tot hun mantelzorger,
tot diegene die zich hun lot aantrekt en hen in alles,
in hun goede en kwade dagen nabij wil zijn.
Gij zijt gezegend omdat je mij nabij bent, omdat je voor me zorgt, om wat je voor me doet.
“Zalig jij, die nu reeds tot vervulling brengt wat God ons, mij heeft toegezegd, dat Hij mij nooit alleen zal laten,
dat Hij er altijd zal zijn.”
Die belofte incarneert de mantelzorger, zij belichaamt concreet Gods zorg voor de mens,
zijn nabijheid, zijn troost. Ik zal er zijn voor jou.
En Maria antwoordt heel anders dan we zouden verwachten.
Maria zegt niet : ja, het is eigenlijk waar,
ik ben echt een goede mens, ik zorg voor diegene die mij nodig heeft, je mag me dankbaar zijn…
Neen, Maria weet van waaruit, van wie uit ze leeft en geeft de dankbaarheid onmiddellijk door.
“Ik ben verheugd om God mijn redder, die grote dingen aan mij deed… en door mij doet !
” Ik lig niet zelf aan de basis van mijn initiatief,
maar het is vanuit Gods liefde dat ik dit kan doen,
het is zijn liefde die ik mag doorgeven.

Laat ons op voorspraak van Maria bidden voor al die mantelzorgers,
voor al die mensen die het evangelie dag na dag concreet gestalte geven in de zorg voor hun naaste.
En laat ons zelf op onze beurt zowel een beetje mantelzorger zijn voor elkaar,
als ons toevertrouwen aan de mantelzorg van elkaar en van Maria, patrones van de mantelzorgers.
“Dan wordt het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.”

Zalige hoogdag !