De veertigdaagse vasten met z.Katharina

 Uit RB 49, 1-10

Eigenlijk moet het leven van de monnik altijd zijn zoals in de veertigdaagse vasten; maar omdat slechts weinigen zoveel deugd bezitten, raden wij de monnik aan om in die dagen van de veertigdaagse vasten zijn leven in alle zuiverheid te bewaren en tevens alle nalatigheden van de andere tijden in deze heilige dagen uit te wissen.

Dit zal dán op een juiste manier gebeuren, als wij paal en perk stellen aan al onze ondeugden en als wij ons toeleggen op het gebed onder tranen, op lezing, rouwmoedigheid van hart en vasten.

Laat ons daarom gedurende deze dagen iets toevoegen aan de gewone dagtaak die wij al verschuldigd zijn: bijzondere gebeden en onthouding in eten en drinken.

Uit RB 48, 14-16

Op de dagen van de veertigdaagse vasten houden de monniken  zich van ’s morgens vroeg tot aan het einde van het derde uur bezig met hun lezing en tot aan het einde van het tiende uur doen zij het werk dat hun wordt opgedragen.
In deze dagen van de veertigdaagse vasten ontvangen allen een Bijbelboek, ieder het zijne, dat zij in volgorde van het begin tot het einde moeten lezen.
Deze boeken worden op de eerste dag van de vasten uitgereikt.

Op zoek naar geschikte lectuur om jezelf de luxe van de lectio toe te bedelen?…. kijk even in onze “leessleutelhoek” en vind wat je zoekt !

Een Gezegende veertigdagentijd aan allen !