Monastieke Cahiers

WILLEM VAN SAINT THIERRY Meditaties € 3,5
WILLEM VAN SAINT THIERRY God schouwen € 3,5
AELRED VAN RIELVAUX De geestelijke vriendschap € 3,5
VERMEIREN, Korneel Bidden met Benedictus € 3,5
LAFRANCE, Jean Het gebed van het hart € 3,5
GRUN, Anselm Vasten voor de Heer met een stil en ontvankelijk hart € 3,5
BOLSHAKOFF, Serge Heer, maak het stil in mijn hart € 3,5
RUPPERT, F. ; GRUN,A. Bid en werk voor de Heer in ware broederliefde € 3,5
Een monnik Bidden met het hart; het theologaal gebed € 2,5

Schrift en Liturgie

VON BALTHASAR, Hans Urs Licht van het word 14 C € 3,5
VON BALTHASAR, Hans Urs Licht van het word 14 B € 3,5
VON BALTHASAR, Hans Urs Licht van het word 14 A € 3,5
VON BALTHASAR, Hans Urs Maria nu € 3,5
DE LA POTTERIE, I. Het gebed van Jezus € 3,5
OEHMEN, Nicolas Ruth, de moabitische € 3,5
DE LA POTTERIE, I. Het Mariamysterie in het nieuwe testament € 3,5
DE LA POTTERIE, I. Wording en groei van het paasgeloof € 3,5
VAN DEN BERGHE, Paul Vandaag is er heil gekomen € 3,5
VOORDECKERS, Edmond Ikonen, theofanie en gebed € 3,5
Zrs. Bonheiden Het Pasen van de Heer € 3,5
DURWELL, François-Xavier Maria, meditatie voor de Ikoon € 3,5
VAN HOUTTE, Marc Bezinningen voor elke dag (Zondagen) €5,00
VAN HOUTE, Marc Bezinningen voor elke dag (weekdagen ) € 5,00
Een monnik Bidden met het hart – theologaal gebed € 2,50
COLLANDER, Tito Le chemin des ASCETES € 3,50
  La douloureuse Joie € 3,50

Gods Woord voor onze tijd

VON SPEYR, Adrienne De Biecht € 5,50
VON SPEYR, Adrienne Het gelaat van de Vader € 3,00
VON SPEYR, Adrienne Maria, de verlossing € 2,50
VON SPEYR, Adrienne De Afscheidsrede € 7,50
VON SPEYR, Adrienne Het Woord is vlees geworden € 4,50
VON SPEYR, Adrienne Kruiswoord en sacrament € 3,50
VON SPEYR, Adrienne De wereld en het gebed € 5,50
VON SPEYR, Adrienne Drie vrouwen en de Heer € 2,50
VON SPEYR, Adrienne Dienstmaagd des Heren € 3,50
VON BALTHASAR, Hans Urs Ontmoetingen met Adrienne von Speyr € 3,00
VRENSEN, Hedwig Een oud document herlezen –
aantekeningen bi de regel van Benedictus van Nurcia
€ 5,00

Godsvrienden

VON ALTSHAUSEN, Herman De ware vrijheid € 7,50  
NIGG, Walter De stille kracht der legenden, vergeten heiligen keren terug €4,50
DE WAAL, Esther God zoeken – de levensweg voor elke christen € 3,50
SENGER, Basilius Leven, betekenis, zending en opdracht € 3,50
ROBIN, Marthe Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vrucht voort € 3,50
Theofaan de Monnik Verhalen uit een Spiegel-klooster € 5,50

Spiritualiteit

BLOOM, Anthony Gerichte meditaties € 3,50
Ignatius Het verhaal van de pelgrim € 3,50
RAGUIN, Yves Wegen der beschouwing € 3,50
MOMMAERS, Paul Wat is mystiek € 3,50
BLOOM, Anthony De weg naar binnen € 3,50
MOMMAERTS, Paul Hadewijch, visioenen € 3,50
MOMMAERS, Paul Hadewijch, visioenen, vertaling en kommentaar € 3,50
  De wolk van niet weten € 3,50
VAN DER ZEYDE, M.H. Markus, een tijding van vreugde € 3,50
CARETTO, Carlo Brieven uit de woestijn € 3,50
  Inwijding in het ongeweten weten    € 3,50
  Katolieke charismatiese vernieuwing € 3,50
VAN DER ZEYDE, M.H. Vreugde van de psalmen € 3,50
SCHURMANN, Heinz De geest maakt levend € 3,50
SUDBRACK, Josef Meditatie in teorie en praktijk € 3,50
MARIE De L’INCARNATION In God verloren – mystieke brieven 1626 – 1671 € 3,50