MONASTIEKE TEKSTEN

SCHRIFT en LITURGIE 
 
VON BALTHASAR, Hans Urs* Licht van het woord 14 C € 3,5
VON BALTHASAR, Hans Urs* Maria nu € 3,5
VON BALTHASAR/Von SPEYR* Au coeur du mystère redempteur € 3,50
VON BALTHASAR, Hans Urs* Het beschouwende gebed € 4,00
OEHMEN, Nicolas * Ruth, de moabitische € 3,5
DE LA POTTERIE, I.* Het Maria mysterie in het nieuwe testament € 3,5
DE LA POTTERIE, I.* Wording en groei van het paasgeloof € 3,5
DE LA POTTERIE, I.* Het gebed van Jezus € 3,50
VAN DEN BERGHE, Paul* Vandaag is er heil gekomen € 3,5
VOORDECKERS, Edmond* Ikonen, theofanie en gebed € 3,5
Monialen Bonheiden* Het Pasen van de Heer € 3,5
DURRWELL, F.X. * Maria, meditatie voor de ikoon € 3,50
VANHOUTTE Marc* Bezinningen voor elke dag -II weekdagen € 5,00
VANHOUTTE Marc* Bezinningen voor elke dag – I Zondagen € 5,00
GODSWOORD VOOR ONZE TIJD  
VON SPEYR, Adrienne* De Biecht € 5,50
VON SPEYR, Adrienne* Het gelaat van de Vader € 3,00
VON SPEYR, Adrienne* Maria, de verlossing € 2,50
VON SPEYR, Adrienne* De Afscheidsrede € 7,50
VON SPEYR, Adrienne* Kruiswoord en sacrament € 3,50
VON SPEYR, Adrienne* Drie vrouwen en de Heer € 2,50
VON SPEYR, Adrienne* Dienstmaagd des Heren € 3,50
VRENSEN, Hedwig* Een oud document herlezen – aantekeningen bi de regel van Benedictus van Nurcia       € 5,00
GODSVRIENDEN  
HERMAN VON ALTSHAUSEN* De ware vrijheid € 7,50  
NIGG, Walter* De stille kracht der legenden, vergeten heiligen keren terug €4,50
Theofaan de Monnik* Verhalen uit een Spiegel-klooster € 5,50
COLLINANDER, TITO* Le chemin des ascètes € 4,00
SPIRITUALITEIT  
RAGUIN, Yves* Wegen der beschouwing in Oost en west € 3,50
BLOOM, Anthony Gerichte meditaties €3,50
BLOOM, Anthony* De weg naar binnen € 3,50
VAN DER ZEYDE, M.H.* Markus, een tijding van vreugde € 3,50