Religieus leven  
VINTS, Luc 100 jaar zusters van liefde J.M. in Zaïre €7,50
VAN DER EYCKEN,M. Herkenrode ‘abdij en levend monument’ nieuw €10,00
GAILLAERDE, A. De norbertijnerabdij van Averbode €15,00
NERI, Filippus Het lied van een vrij hart – strip €3,50
SINT NORBERT Prediker – vredeapostel, bisschop – strip €3,50
VINCENT de PAUL Journaal van christelijke menslievendheid €3,50
DENS, Antonio Heiligen en zaligen die bij ons woonden (sinds 1500) €3,50
UYTTERHOEVEN Twee eeuwen zusters van liefde €4,50
BERGSMA, Bouwine, e.a. Toegewijd aan de verrezen Heer – Priorij Emmaüs op landgoed Doornburgh €5,00
GROMMEN, Ria e.a. Hof Zevenbergen, een verhaal van mensen €5,00
MACHIELSEN, Walter Vol vertrouwen geven – 400 jaar gasthuiszusters van Turnhout €6,00
RUMMENS, Hilde Kongo zoekt zusters (Passionisten)  
LAMERS, Harrie Ik leerde met hen door hun weg te gaan, Nederlandse religieusen en de ‘romantisering’ van de Braziliaanse katholieke kerk €15,00
MC NAMARA, Jo Ann Zusters ten strijde €10,00
DESOUTER, Serge Alles in Afrika, was mij lief ; de geschiedenis van de witte paters – 1880-2010 €12,00
STEELS, Herman Achter de schermen ; congregatie van de Zusters H. Engelen 1880-2015 te Lokeren €4,00
S.ERFGOED NEDERL. KL. Kloosten Sint-Aegten – erfgoed Nederlands Kloosterleven €3,00
MONASTIEKE GEMEENS. Monniken in de stad – levensboek van de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem €3,00
ZUSTERS CLARISSEN Levend brood – 250 jaar hostiebakkerij Zusters Clarissen Klooster Sint-Josephsberg Megen €2,50
MASURE, Roger Edward Ulrik Geniets, abt van de abdij van Averbode €4,00
MASURE, Roger Edward Ulrik Geniets – aanvullingen bij de gelijkname biografie €1,50
VAN MECHELEN, Johan Vlaamse begijnhoven in schemelheyt der maechtlyckheydt €3,00
GORISSE, J.J.A.M. De heilige driehoek : kloosterclave te Oosterhout €4,00
HESSEL,  Luc Minderbroeders Kapucijnen in Vlaanderen :leven als broeders met en voor de mensen €4,00
STOKMAN, René Voor God alleen €4,00
FORETTI Tibériade : terre d’appel €4,00
FRERE Marc Histoire d’un appel – fraternité de Tiberiade €5,00
PRUIM, Frieda In dienst van God : in dienst van God, levensverhalen van zusters €5,50
LEYSEN, Patrick De zwartzusters van Antwerpen €3,00
PERE SAMUEL Qui cherchait Théophane ? €3,50
PUTMAN, Hans De ware vreugde – het Godgewijde leven als een weg van vreugde €3,00
DELFIEUX, Pierre-Marie In het hart van de stad, in het hart van God €3,00
LAMMERS, Fred Achter de kloostermuren €2,50
BAETEN, Ton Kom maar eens kijken waar ik woon – religieus gemeenschapsleven vandaag en morgen 2,50
ALTORIA/Averbode Norbertinessen en Norbertijnen €3,00
VERLINDEN, Annemie Kloosterzusters – gesprekken met hoogbejaarde religieuzen €2,50
DEMENET, Philippe Ook al verlies ik alles , driemaal missionaris €5,00
METZ, PETERS Passie voor God, over het kloosterleven in deze tijd €4,00
DE BRAUWER, Kathelijne Dood van een non ? €4,00
NIKOLA KOMMUNITEIT Om tot je bestemming te komen – leefregel €3,00
VAN BELLEGHEM Aan God toegewijd : religieus leven in beweging ? €3,50
VAN REMOORTERE, J. Onze laatste missionarissen ? €7,00
VAN CAUWELAERT, Jan Missie vandaag – opstellen voor de 100ste verjaardag €5,00
BASTIAENS, VAN LANGENDONK Opengebroken kerk : de kerk als missionaire beeging €3,00
     
COURTOIS, L, e.a. Ecrire l’histoire du catholicisme des 19 et 20e siècles €12,00
OPENMONUMENTEN VL. Monumenten met een hart : de 7 werken van barmhartigheid €6,00
MADOU, Mireille De weg naar Santiago de Compostella : kunst en cultuur €5,00
ABDY Abdij herkenrode – abdijsite €1,50
POSTEL Kom en zie – informative voor jonge mensen €1,00
AVERBODE De abdijkerk van Averbode €1,00
AVERBODE Abdijleven – de Gemeenschap van Averbode €2,00