AUTEUR TITEL PRIJS
Rouwen en rouwverwerking  
     
KEIRSE, Manu Helpen bij verlies en verdrriet €10,00
KEIRSE, Manu Afscheid van moeder, als sterven een stuk leven wordt € 3,00
KEIRSE, Manu Wat meer is in de mens € 3,00
KEIRSE, Manu Later begint vandaag … antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg, euthanasie € 8,00
KEIRSE, Manu Stil verdriet – troostende teksten over afscheid nemen (boek +CD) € 5,00
KEIRSE, Manu Vingerafdruk van verdriet : woorden van bemoediging € 2,00
DE WEER, GOETGHEBUER… Eenzaam en nabij, omgaan met sterven € 3,00
SUURMOND, P.B. Waar is uw God ? vragen rond Gods aanwezigheid in het lijden € 3,00
VAN DEN BERG, M. Als verdriet en rouw je weg kruisen – een kruisweg € 2,00
VAN DEN BERG, M. Als de ouderdom pijn doet € 3,00
VAN DEN BERG, M. Het is het einde niet € 2,50
KUBLER- ROSS E. Dood, het laatste stadium van innerlijke groei € 4,00
KUBLER- ROSS E. Wat kunnen wij nog doen ? Vragen en antwoorden bij lessen voor levenden € 2,00
KUBLER-ROSS E. Lessen voor levenden, gesprekken met stervenden € 3,50
KUBLER-ROSS E. (Derek Gill) onderweg – Het leven van E. Kübler-Ross € 4,00
POLSPOEL, Arthur Eenzaam sterven(communicatie in de palliatieve zorg) € 4,00
VOSSEN, H.J.M. Leren bijstaan van rouwenden € 4,00
HOFLAND, Peter Op leven en dood – over ziek zijn en doodgaan, geloof en twijfel, eeuwigheid € 3,00
NEALE, Robert De kunst van het sterven, omgaan met de doo dals onderdeel van het leven € 5,00
SCHWARTZENBER, VIANSSON Omgaan met de dood, een nieuwe benadering voor het doorbreken van bestaande taboes rond ongeneeslik zieken en stervenden € 4,50
LEGET, Carlo Ruimte om te sterven : een weg voor zieken, naasten en zorgverleners € 5,00
ANCKAERT, Luc Troost elkaar met deze woorden : omgaan met lijden en sterven € 4,50
INSPIRATIE Afscheid nemen : sterven, rituelen, gebeden en persoonlijke verhalen € 1,00
  Blijf mij nabij… handreiking aan gelovige zieken en stervenden € 1,50
Meerv. Auteurs Menswaardig sterven € 3,00
LANDELIJK STEUNPUNT… Gids voor nabestaanden € 3,00
LIFTON, R. ; OLSON E. Leven en sterven : sterven betekent wedergeboorte, leven is de dood onder ogen zien € 2,00
DE MAESSCHALCK, E. Sterven is een kunst € 2,50
VAN DEN ABBEELE, Claire De kunst van het afscheid nemen € 2,50
LITURGIE HEESWIJK Rond het ziekbed € 2,50
RAWLINGS, M. Op de drempel van de dood € 3,50
FORCEVILLE-VAN ROSSUM Leven en dood ; partners op afstand € 5,00
DE WIJNGAARD Als wij woorden zoeken ; teksten bij rouw en uitvaart € 2,00
LARCOMBE, REES Vreugde in plaats van verdriet € 2,50
VAN MELLAERT, Lina Een warme hand : gebeden van troost bij ziekte en pijn € 3,50
BLIJLEVENS, BOELENS e.a. Op dood en leven – deel 2 uitvaartliturgie € 3,50
MES, Rieke Als het hout teder wordt, vieringen rondom ouderdom, ziekte, dementia, doo den rouw € 3,00
CALLANAN-KELLEY Laatste liefde – omgaan met de bijzondere signalen en behoeften van mensen inhet besef van de dood € 5,00
LAMBRECHT, Jan Daar komt toch eens…ostellen over verrijzenis en eeuwig leven € 3,50
VERHEES, Jacques Tot voorbij de nacht : gebeden, lezingen en liederen wanneer er iemand gestorven is € 3,50
HENCKES, Robert Het is volbracht – antwoorden van leven op vragen rond de dood € 4,00
LUST, Evelien Help jij mij leven tot ik sterf ? € 2,50
Z. Leontien Waarom nog euthanasie € 3,00
PAUWELS, Koenraad Gids bij een overlijden €,3,00
VAN MELLAERT Troostende woorden bij rouw €2,50
VOSSEN, M. Handleiding bij de cursus ‘leren bijstaan van rouwenden’ €1,50
TUYLS, Sylvain De mens die je liefhebt is ziek – verhalen voor de tijd van nabijheid en afscheid €3,00
DE MAESSCHALCK, Edward Sterven is een kunst € 3,00
MICHEL, Albin Le courage de vivre pour mourir € 4,00
LSR Gids na een overlijden € 3,00
VAN KAMPEN, K.D. Samen leven tot op de grens, omgaan met stervenden € 3,00
FORCEVILLE-VAN ROSSUM Leven en dood – partners op afstand € 5,00
STOLP, Hans Als een geliefde sterft, over afscheid nemen en verdergaan € 4,00
VAN KAMPEN Aanvaarding van de dood – Elisabeth Kübler –Ross en de pastorale stervensbegeleiding € 3,00
RUBBENS,  Lut Het leven, en hoe wij er afscheid van nemen € 7,50
HILSHORST,Marijke De Vader, de moeder en de tijd € 6,00
JASPERS, Fiddelaers Kun je de dood ook groeten € 3,00
EINDHOVENS Dagblad Leven en dood € 3,50
MES, Rieke Als het hout tijder wordt € 3,00
VAN DEN BERGH, Marinus De rest is stilte, praten over de dood €3,00
SOMERS, Patrik Bewust omgaan met gebroken wit €4,00
SNIJDERS, Jos Verborgen verdriet €4,00
SIMARD, Jean-Paul Que faire quand la souffrance et la maladie frappent à notre porte ? €3,00
KEIRSE, Manu Wat meer is in de mens, over zingeving aan het ziekbed €3,00
VandenBERG Marinus Afscheid serieus nemen – over verliezen-verwerken €3,00
DE VRIES, Sytze Om ermee te leren leven, overwegingen rondom de dood €2,50
TGL Dood als gezel, besef van eindigheid €1,00
PLOEM, Marcel Mag ik bij jou wenen ? €2,50
DE WEER, GOETGHEBUER, .. Eenzaam en Nabij, omgaan met sterven €2,00
GRESHAKE, Gilbert De prijs van de liefde, een bezinning over het lijden €2,50
KUBLER-ROSS E. Woorden die sterken en troosten €2,00
SMEETS, Wiel Is er leven na de dood ? Eigentijdse antwoorden op veel gestelde vragen €4,50
FORCEVILLE-VAN ROSSUM Streep geen namen door €3,00
ZUSTER LEONTINE Menswaardig sterven €3,00
BARBET, Pierre Het lichamelijk lijden van O.H.Jezus Christus gezien door een chirurg €1,50
DELO, Marjo Leven met de dood, mogelijkheden voor persoonlijke uitvaart €3,50
Handreiking Rond het ziekbed €2,00
CATECHESEHUIS Biddend afscheid nemen… 1 Ik zal je rust geven, afscheid van een person op gezegende leeftijd €1,00
LITURGIE HEESWIJK Om kracht – gebeden en teksten rond het ziekbed €1,00
NETWERK VOOR PASTORAAL Door het zure heen, met kinderen en jongeren werken rond verlies en rouw €5,50
LITURGIE rond het ziekbed Uw hand in mijn hand €1,00
  Als onze reis ten einde loopt €0,50
APOSTOLAAT ; Tongelo DE ziekenzalving €0,50
APOSTOLAAT ; Tongerlo Hoop op vrede – afscheidsgebeden €0,50
DANEELS, G. Is iemand onder u ziek – de ziekenzalving €0,50
DE SMEDT, E.J. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht – ziekenliturgie €0,50
BAREIS e.a. De dood een bron van leven €0,50
CATECHESEHUIS Uit handen geven : werkboek voor uitvaartliturgie €5,00
CATECHESEHUIS In uw handen : werkboek voor persoonlijke uitvaartdienst €5,00
ICLZ Voorbij de dood… als christen afscheid vieren, oeiëntaties bij de uitvaartliturgie €0,50
BISDOM Brugge Avondwake op de vooravond van een begrafenis €2,00
DE WIJNGAARD Wijdingen, zegeningen, gebeden €2,00
GIDEON Woorden van troost – citaten uit de Bijbel €1,50
NEETESONE, D. Vonken van hoop €1,00
DEDAPPER, Marc Innige deelneming €0,50
Verhalen over sterven  
VANDERSTRAETEN, Cecile Brieven zonder zegel € 3,00
VAN HEUCKELOM, Lutgard Brieven aan Myriam € 3,00
VAN HEUCKELOM, Lutgard Twee beelden samen : verder leven met Myriam € 3,00
SWAIN, Jasper De dood van mijn zoon € 3,00
THIJS, Dolores Het jaar nul – leven met de dood van een kind € 3,00
SLEDSENS, Ronald Alles is twee : zoeken naar de verloren eenheid €4,00
  Mijmeringen €1,00
DE WIT, Eva Tobias, de leukemieman – sinds je weg bent, ben je overal €4,00
LE ROY, Agnes Breken en delen – het laatste jaar met mijn man €5,00
DE HENNEZEL, Marie De intieme dood €4,00
VAN DEN BOSSCHE, M. Leven na de dood, dagboek van een rouwproces €4,00
KELDERS, Lieve Roel, ons lentekind €3,00
VANWAES, Marjo Als je soms schreit, bezinningen van een zieke €2,50
PORTOCARERO, Herman Grenzen genezen €2,50
DORRESTEEN, Renate Laat me niet alleen €1,50
     
Leven met een ziekte  
GARANT De pen als bondgenoot – over leven met een ziekte €4,00
LICAP Broos bestaan – emoties uit een instelling voor mentaal en meervoudig gehandicapten €2,50
GOETGHEBUER, J.P. De zieke mens nabij – een zoektocht naar de binnenkant van het lijden €5,50
GOETGHEBUER, J.P. Handicap : onverklaarbare bondgenoot : profiel van een mens met hindernissen €5,50
DEN BOER, Piet Sporthelden met een beperking – bijzondere portretten van G-atleten €7,00
OUDERENZORG  
ANTWERPEN 2019 Zorggids – uw gids voor een gezond leven €10,00
GASTMANS, Chris Cirkels van zorg – etisch omgaan met ouderen € 5,00
LINUS, GASTMANS Zorg aan zet – ethisch omgaan met ouderen € 5,00
VERSTRAETEN, Danny Nooit te oud om te leren – over leren en helpen leren bij ouderen € 4,00
HOLTZER, Lon DE 7 privileges van de zorg € 5,00
VAN DE VEN, Luc Troost, over ouderdom, zorg en psychologie € 4,00
DE VLEESCHOUWER, Cois Leven in het verzorgingstehuis € 4,00
ZORGNET Netwerk zorg – nieuw organisatieconcept voor personen met een complexe, langdurige zorg en ondersteuningsvraag € 5,00
GASTMANS, DIERICKX Ethiek In witte jas – zorgzaam omgaan met het leven € 5,00
DE HERT, MAGIELS, THIJS Over mijn lijf – bijsluiter bij de wet over de rechten van de patient € 3,00
MANSCHOT, VERKERK Ethiek van de zorg € 3,00
JORDENS, Koen Van de zuster, de dokter en het leven dat voorbijgaat € 3,00
MARSHALL, Mary Social work with old people –second opionion € 2,00
DEMASURE, DEPOORTERE Meestappen – pastoral begeleiden in moeilijke levenssituaties €4,50
VANDEN BERG, Marinus Zorgen als beroep ; over de leef- en ervaringswereld van ziekenverzorgenden en bejaardenverzorgenden €2,00
     
HOOYMAN, Nancy, KIYAK A. Social Gerontology – a multidisplinary perspective €10,00
VISCHER, A.L. Gerontologie – psychologische benadering van de ouder wordende mens € 2,50
PIGEAUD, Oliver Bible et grand-âge € 4,00
VERBOND VAN SENIOREN Optimaal en zinvol ouder worden € 4,00
SWINNEN, Tony Gelukkig en zinvol ouder worden € 4,00
CANTILLON, DANNEELS, e.a. De eerste vrouw die 150 wordt, is nu al geboren € 6,00
ROTTIER, Raoul Gezond na vijftig – hoe voiding en levenswijze onze gezondheid mee bepalen € 5,00
VAN ASSCHE, Wim Oma, zeg nog eens … € 3,00
TALLOEN, David Zorg voor allochtone ouderen € 4,00
STICHTINS SLUYTERMAN VAN LOO Ouderen en levenskunst € 3,00
DE CORTE, Georges Herinneringen ophalen – communicatie tussen en met ouderen € 4,00
THIJS, T. Als de Jaren gaan tellen – teksten bij het ouder worden € 5,00
STELLWEG, Chri Ontbijten in je eentje € 4,00
DE COCK, Lucien Ouder worden, verhoog de kwaliteit van het leven na 50 € 3,00
GROMMEN, Ria Tussen voltooien en verwachten – brief aan (oudere) religieuzen € 3,00
MISSINE, Leo Leven toevoegen aan de Jaren – over ouder worden € 4,00
DRESSELHUYS, Cisca Drukker dan ooit – werken na je 65ste € 5,00
VOGEL, Gert Oudere alleenstaande mannen – zelfstandig blijven zonder zorg € 2,00
BLEUMINCK, GELUK Ik ben senior € 5,00
VAN DAMME, Brieuc Het grijze goud : hoe de babyboomers van ouderenzorg een succesverhaal kunnen maken €6,00
CARDOEN, Edith Niet meer jong, nog niet oud – leven na 50 € 5,00
DEDRY, Anne Zorg voor adempauze €2,00
MERGAERT, Jef Oud mogen worden is een mooi geschenk €2,00
SHEA, Michael The freedom Years – tactical tips for the trainblazer generation € 4,00
VOORHOEVE, Bert Zicht op een nieuwe levensfase, pensionering, afkeuring, ontslag € 5,00
DE CORTE ; MOEREMANS Senior en vrijwilliger €3,00
     
SLUYTERMAN VAN LOO Kracht van ouderen €2,00
OSHO Jaren van wijsheid – de lofzang op de ouderen € 4,00
FORCEVILLE – VAN ROSSUM Een tijd van stenen rapen, gesprekken met mensen op leeftijd € 4,00
VRANCKEN, Kaat Grootouders € 4,00
ADRIAENSSENS, Peter 10 manieren om je ouders te versieren € 2,00
JORDENS, WILMERS… Beter ouder € 3,00
VAN DE VEN, Luc Ouder worden – het leven als antwoord € 6,00
ANCKAERT, Luc Over ouder worden, geloven,hopen en liefhebben tot in lengte van dagen € 6,00
TIMMERMANS, Clara Over ouder worden – mooie zegswijzen op kaarten € 5,00
CUYPERS, Mady Zorgen als beroep – over macht en onmacht van verpleegkundigen en andere zorgdragers € 3,00
ANDRIESSEN, Herman Een eigen weg te gaan – ouderen en spiritualiteit €5,00
     
ROSSEELS, Carla Dement en toch dichtbij € 5,00
ABRAHAM, Johan De gids en de reisgenoten – omgaan met mensen met dementie € 3,00
VANDDENHOECK, DE CLERCQ… Verborgen diepte : zorgen voor de spiritualiteit van ouderen met dementia € 5,00
VAN DELFT, Ingrid Wanneer is hier de tijd voorbij  – demente ouderen aan het woord € 4,00
MES, Rieke Hoe kom ik thuis ? Geestelijke verzorging voor mensen met dementia : een zielzorgconcept € 5,00
CM Dementie : als je niet meer weet dat je vergeet € 1,00
SENIORENRADEN Kennen wij elkaar ? € 3,00
VAN DE VEN, L. Voortdurend mis ik schakels : de begeleiding van demente bejaarden en hun familie € 4,00
MEULENBERG, DE BEAUFORT Altijd vandaag, dementia in de literatuur € 6,00
VAN OERS, Johan De onderkant van de bodem, omtrent demente bejaarden €2,00
VERNOOI ; VAN DER PLAATS… Zogen voor dementeren ouderen thuis € 3,00
WILLIS, Sarah Momenten van helderheid € 7,00
PROVINCIE ANTWERPEN Dementie : je staat er niet alleen voor € 1,50
     
     
     
VERNIEST, Rebekka GIDS Geestelijke gezondheidszorg : deel 1 : Zorg en hulp €2,00
ROCHTUS, Karine Gids geestelijke gezondheidszorg : deel 2 : Financiële aangelegenheden €2,50
VAN DE SPIJKER, H. Pastorale competentie : mogelijkheden en moeilijkheden van het pastor zijn €1,50
STRAVER, J.G. Zieken thuis, pastorale begeleiding van thuis verpleegde zieken en bejaarden €4,00
LOOTENS, Dominiek Ontsluitende zorg : de toekomst van het pastorale bezoek € 2,50
MENKENS-BEKIUS, ROOIJAKKER… Pastoraat als geestelijke verzorging in het algemeen ziekenhuis € 4,00
LIEGEOIS, DEMASURE e.a. Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg € 6,00
KEIRSE, Manu Later begint vandaag : antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie € 8,00
VRENDENBURG, Coby Je brengt me toch niet zomaar weg ? eenvoudig uitvaartboek € 5,00
STOCKMAN, René De doos van Pandora – reflective over euthanasie vanuit christelijk perspectief € 4,00
KBIJBELSTICHTING, BOXTEL Ik zal er zijn voor u – een selectie bijbelteksten voor zieken €1,00
JOOSSE, Ko Liturgie vieren met ouderen – over de betekenis en de praktijk van liturgie vieren met oudere mensen € 3,00
VAN DEN BERG, Marinus Hij gaat voor ons uit €2,00
KRAH, Vincent Het lijden voorbij €2,00
GOETGEHEBUER J.P. Hoe je naam ook is … gebeden van zieke mensen €4,50
DECOCQ, André Kom in de kring met zieken en gezonden €2,00
VAN DEN BERG, Marinus Bidden bij het ouder worden €2,50
KERKCHOFS, H. Als we geenn woorden hebben… gedachten over dood €0,50
  Ik ben er voor jou €0,50
BERNE-HEESWIJK Op hoop van zegen – bemoediging en troost voor zieken €2,00
VAN DER ZEE, W.R. Wie heeft daar woorden voor ? – een pastorale over lijdende mensen en een leidende God €3,00
HERMANS, Luc In U ben ik geborgen – gebeswake op de vooravond van de begrafenis €1,00
VAN DE BILT, MOORMAN Lich ten duister – gedachten en gebeden voor zieken €1,00
DECOCQ, André De Vader heeft je lief – bidden met zieken €1,50
     
NARRATO Kleine grootse gebaren – over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk €1,00
VAN DRIE, Nel In dankbare herinnering aan ; gedichten rod de dood voor avondwake en uitvaart – deel 1 €0,50