BELGISCHE BISSCHOPPEN  
BONNY, Johan* Herbeginnen bij Jezus Christus € 4,50
BONNY, Johan* Synode over het gezin – verwachtingen van een bisschop € 1,50
BONNY, Johan* Een houtskoolvuur met vis erop en brood € 2,00
BONNU, Johan Een houtskoolvuur met vis erop en brood – werkboek € 4,00
BONNY, Johan* Bisschop van de brief aan de religieuzen € 0,10
BONNY ; BURGGRAEVE, Van Halst* Mag ik  ? Sorry – dank je € 6,00
DANNEELS, Godfried Is God een alleskunner ? € 5,50
DANNEELS, Godfried Wie is God voor u ? € 2,00
DANNEELS, G. (Becaus;Laporte) In gesprek met Kardinaal Daneels € 5,00
DANNEELS, G. Waken en bidden (gebeden) € 6,00
DANNEELS, G. Hopen en bidden – gedachten bij het Onze Vader € 5,00
DANNEELS, G.(Van Hoof) Het geloof van een kardinaal € 6,00
DANNEELS, G. Vertrouwen € 5,00
DANNEELS,G ; DE WOLF ,VD BERGHE Kiemkracht € 4,00
DANNEELS, DE WOLF ; VD BERGHE In uw woorden wonen € 4,00
DANNEELS, Godfried Het kleine boekje geloof € 4,00
DANNEELS, G. Is een oude honger terug (schoonheid als bron van spiritualiteit € 1,50
DANNEELS, G. Biografie (nieuw !) €15,00
DANNEELS, G (SCHMIDT) Vrijuit – kard. Daneels in gesprek met… €10,00
DANNEELS, G. L’humanité de Dieu – Entretiens avec G. Jarczyk € 7,00
DANNEELS, G. Hoop, geloof en liefde … getuigenissen ook met andere Vlamingen – met CD € 8,00
DANNEELS/DRIESSEN Iny Richt ons weer op – als leven pijn doet €12,00
DANNEELS, G. Johannes aan het woord € 4,50
DANNEELS, G Gods goede woord voor het gezin, gesprekken met ouders € 4,00
DANNEELS, G. Een jaar met kardinaal Danneels – wijsheid en geloof voor elke dag € 7,00
DANNEELS, G. Woorden van leven €10,00
DE SMEDT, E.J.* Signalen van een blije morgen € 4,50
DE SMEDT, E.J.* Met minnende kracht € 3,50
DE SMEDT, E.J.* Van dieren en mensen € 3,00
DE SMEDT, E.J.* Signalen van een blije morgen € 3,00
DE SMEDT (Mark van de Voorde)* Mgr. De Smet, een hartelijke bisschop € 3,00
DE KESEL, Jef* Hoe is Uw Naam, waar zijt Gij te vinden € 4,50
DE KESEL, Jef* Omwille van Zijn Naam € 4,50
GIELIS, e.a. In de stroom van de tijd – 500 jaar bisdom Antwerpen € 20,00
LARIDON, Eugeen Omdat zijn woord een ja woord was € 4,00
LEONARD, André-Mutien* Jezus Christus, de mens van alle tijden € 5,00
LEONARD, André-Mutien* Kom, Schepper Geest € 4,00
LEONARD, André-Mutien* Handelen als christen € 4,00
LEONARD, André-Mutien Drie(niet) geliefden ? Maria, de Kerk en de vrouw € 2,00
LEONARD, André-Mutien Jezus en je lichaam – de sexuele moraal uitgelegd aan jonge mensen € 3,50
LUYSTERMAN, A.* Ik wens je vrede € 4,00
SCHMIDT;BONNY;HENAU* De innerlijke kracht van de kerk € 2,00
SUENENS, Kardinaal* Christen voor morgen € 4,00
SUENENS, Kardinaal Van leven naar het leven €1,00
SUENENS, Kardinaal* Le Chrétien au seuil des temps nouveaux € 4,00
SUENENS, Kardinaal (Fleckenstein)* Voor de kerk van morgen – gesprekken met de kardinaal € 3,50
SUENENS, Kardinaal Gods onvoorziene wegen € 5,00
SUENENS, Kardinaal e.a. De volheid van Gods genade €2,50
SUENENS, Kardinaal Terugblik en verwachting € 5,00
SCHREURS, P – SIMONIS, A.J.* Zeg mij hoe jij gelooft – 12 bisschoppen uit de wereldkerk belijden hun geloof € 3,00
SCHREURS, Paul* Christen worden met Matteüs € 3,50
SCHREURS, Paul* Christen worden met Marcus € 3,50
SCHREURS, Paul* Christen worden met Lucas € 3,50
SCHREURS, Paul* Marcus aan het woord € 3,50
SCHREURS, Paul* dagsluitingen € 3,50
SCHREURS, Paul* Mensen van de weg, die men christenen noemt € 4,50
SCHREURS, Paul* Evangelie en leven in beeld € 3,00
SCHREURS, Paul* De vrede van ons hart € 3,00
SCHREURS, Paul * Heel ons hart, evangelische spiritualiteit vandaag € 4,00
SCHREURS, Paul* Christenen in weer en wind € 3,50
SCHREURS, Paul* Concreet christen zijn € 3,50
SCHREURS, Paul* Leerling, gezondene, gemeenschap  van Jezus € 2,50
SCHREURS, Paul* In ons midden Christus € 2,50
SCHREURS, Paul* Het vreugdevolle bestaan van de christen € 2,50
SCHREURS, Paul Als het gelaat spreekt tot het hart € 6,50
SCHREURS, Paul* Christen-zijn van kop tot teen € 2,00
SCHREURS, Paul Als het hart je zegt te bidden € 1,00
TORFS, Rik De kardinaal heeft verdriet € 3,50
VANdenBERGHE, Paul Leven voor Gods aanschijn € 4,00
VAN LOOY (VAN LIERDE, E.)* Netwerker van God voor de mensen – gesprekken met Mgr. Luc van Looy € 7,50
VAN LOOY, Luc Binnenste buiten, pleidooi voor een aansprekende Kerk € 4,50
VAN LOOY, Luc Nog nooit heeft een mens zo gesproken € 1,50
DE BISSCHOPPEN VAN BELGIE Geloofsboek € 3,00
HOUSSIAU, LESCRAUWAET, HERMANS DE parochie, heden, verleden en toekomst € 4,00
NEDERLANDSE BISSCHOPPEN    
BLUYSSEN, Jan De vele wegen en de weg € 5,50
BLUYSSEN, Jan Geloven in mensen – mensen geloven € 4,00
DE KORTE, Gerard Hartelijk katholiek € 5,50
MUSKENS, Martinus(BROERS) Opmaat tot eeuwigheid € 4,00
MUSKENS (Broers) Wees niet bang – het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens €10,00
VAN LUYN, A.H. Samenwerken voor het evangelie € 3,50
VAN LUYN, A.H. Solidair en sober € 3,00
VAN LUYN, A.H. Geroepen verantwoordelijkheid € 3,00
ERNST, H In vrede geloven € 4,00
ERNST, H. Overwegingen € 3,00
ERNST, H. Wijs of dwaas ? € 1,50
     
     
DIVERSEN    
LE GENDRE, Olivier De kardinaal hoopt €10,00
LE GENDRE, Olivier Biecht van een kardinaal €10,00
LE GENDRE, Olivier L’espérance du cardinal €10,00
PUT ; HARLINE Verloren schapen, schurftige herders De helse dagen van bisschop M. Hovius 1542-1620 € 10,00
MARTY, François Toute ma vie, j’ai cherché Dieu € 3,00
DYNAN, Edith The story of Bishop Joseph Shanahan € 5,00
FORRISTAL, Dennis The second burial of bishop Shanahan € 5,00
MARSHALL, Michael Church at the crossroads € 4,00
GAILLOT, Jacques Woorden zonder grenzen € 6,00
GAILLOT, Jacques Ce que je crois € 5,00
GAILLOT, Jacques Ik ben zo vrij.. € 5,00
GAILLOT, Jacques Als de kerk niet dient, dient zij tot niets € 4,00
GAILLOT, Jacques Wat heb je met je broeder gedaan ? € 2,50
GAILLOT, Jacques Woorden zonder grenzen €2,00
MINDSZENTY Mijn leven ; memoires € 5,00
Brochures van GODFRIED
Kardinaal DANEELS
 
  Blijf bij ons want het is avond (over de 3de en 4de leeftijd)- 2000 € 0,20
  Het kleine meisje HOOP € 0,20
  De waarheid zal u vrijmaken (over Gods barmhartigheid) € 0,20
  De mens in zijn tuin (over ecologie en schepping) € 0,20
  De ster achterna – kerngedachten over geluk € 0,20
  Her paradijs – ware hoop en valse verwachtingen € 0,20
  Het vuur van het begin (Pinksteren) € 0,20
  Medewerkers aan uw vreugde € 0,20
  Een blijde boodschap  – van verkondiging tot onderricht € 0,20
  Een mens om van te houden, een God om in te geloven € 0,20
  Meester, wat moet ik doen ?kleine leefregel voor de christen € 0,20
  De vertrooster (over de H. Geest) € 0,20
  Wie zijn dat in die witte gewaden (de witte mars. En daarna? € 0,20
  Over de eenzaamheid € 0,20
  Het gezin :licht en schaduw € 0,20
  Over de dood heen (reïncarnatie en verrijzenis) € 0,20
  Over de vreugde € 0,20
  Over ontmoediging en hoop € 0,20
  Gij zijt groter dan ons hart € 0,20
  Hier ben ik, Heer – over roepingen € 0,20
  Waak en bid (over het gebed) € 0,20
  Over ontmoediging en hoop (de depressieve samenleving) € 0,20
  Alles heeft zijn tijd (over onthaasting) € 0,20
  Christenen : meer, beter of anders € 0,20
  Met drie aan tafel € 0,20
  Gij zijt groter dan ons hart – een heilig jaar van de verlossing € 0,20
  Onze Vader die in de hemel zijt € 0,20
  Volksreligie – geloven met handen en voeten € 0,20
  De Vader € 0,20
  Tot zondag in de Kerk € 0,20
  Zalig zijt gij – paasoverweging bij de acht zaligsprekingen € 0,20
  Wees niet bang … de ‘verzuring’ voorbij € 0,20
  Afscheid nemen , leven met onmacht € 0,20
  Paulus, een zelfportret € 0,20
  Jeugd : stroom en tegenstroom € 0,20
  Stress :moet dat ? € 0,20
  Een jaarkrans van gebeden € 0,20
  Instapkaart voor een nieuw millennium € 0,20
  Het gebed van de herder € 0,20
  De vreugde van het geloven € 0,20
  Kinderen € 0,20
  Geluk € 0,20
  Het paradijs : ware hoop en valse verwachtingen € 0,20
  De tuin der zeven bronnen (over de sacramenten € 0,20
  Geroepen tot vrede met God en elkaar € 0,10
  Als ik donker ben van huid (over de kerk) € 0,20
  Messagers de la joie € 0,20
  Dieu est plus grand que nos coeur € 0,20
  Jeunesse : courants et contre-courants € 0,20
VAN LOOY Luc Ik vertrouw u toe aan God en aan het woord van zijn genade € 0,20
DE SMEDT, E.J. Kom en volg mij € 0,20
  Ik doe mee : God eerst in mijn leven € 0,20
DE SMET,A. Een thuis om van te houden € 0,20
KERSTDAG /MARIA  
DANNEELS, Godfried Als een kind zijt gij gekomen (brochures 1986) € 0,20
  Kerstmis of de waterman € 0,20
  De andere aanvaarden € 0,20
  Als een kind zijt gij gekomen € 0,20
  Verheug u Maria € 0,20
  Un enfant nous est né € 0,20
  Op weg met Maria  (van 25 maart tot 8 september) € 2,00
  Met Maria het jaar rond € 2,00
DUFFY,  E* Saint and Sinners: The history of the popes (kijkboek) €5,50
FRANCISCUS/BENEDICTUS (De Volder)Een wonderlijk tweepausenjaar € 5,00
FRANCISCUS (Adveniat/Halewijn magazine : F, Man van het volk € 2,00
FRANCISCUS,  Leven en denken van Jorge Bergoglio €6,00
FRANCISCUS (Fens)De nieuwe paus – intriges in het vaticaan € 3,00
FRANCISCUS, (Lemm) de man van de dialoog €4,00
FRANCISCUS, Laudato si €4,50
FRANCISCUS, De vreugde van het evangelie €4,50
FRANCISCUS, De vreugde van de liefde € 4,50
FRANCISCUS De Naam van God is Genade €2,50
FRANCISCUS (Truyman) erfenis en toekomst € 7,50
FRANCISCUS (Evangelina Himitian) Un pape surprenant €3,00
FRANCISCUS De naam van God is genade € 3,50
FRANCISCUS Amour, service et Humilité € 3,00
PIUS XII Geschr. Door Prins Constantijn van Beieren €2,50
PAULUS VI (Hatch A) Paulus VI €2,50
JOHANNES PAULUS 2 (Giani Giansanti) Portret van een paus €10,00
JOHANNES PAULUS 2  (Van Den Bosch) Paus Wojtila, een man zonder grenzen € 3,00
JOHANNES PAULUS 2 Wees niet bang (André Frossard) € 6,00
JOHANNES PAULUS 2 (Cornwell) De nadagen van de paus € 8,00
JOHANNES PAULUS  II Heb vertrouwen €5,50
JOHANNES PAULUS  II Een jaar met Johannes Paulus II €10,00
JOHANNES PAULUS II Naar Gods beeld, man en vrouw €3,50
JOHANNES PAULUS 2 Over de drempel van de hoop €4,00
JOHANNES PAULUS 2 Een paus als geen ander € 2,00
JOHANNES PAULUS 2 Als ik vaderland zeg € 2,50
JOHANNES PAULUS 2 Volledige teksten € 3,00
JOHANNES PAULUS 2 Spraakmakende biografie € 3,00
JOHANNES PAULUS 2 (Hugo van Rhijn) de Paus van Polen € 2,00
JOHANNES PAULUS 2 (Grasso) Geloven is altijd een uitdaging € 2,00
JOHANNES PAULUS 2 Brief aan een Joodse vriend € 2,00
JOHANNES PAULUS 2 (Kathrijs Spink) in dienst aan zijn medemens € 4,00
JOHANNES PAULUS 2 Liber Memoralis (pausonthaal) € 5,00
JOHANNES PAULUS 2 (VD BOSCH) Mijn naam is Petrus maar ook Paulus – schets € 3,00
JOHANNES PAULUS 2 Ouverture à l’autre laquelle €10,00
JOHANNES PAULUS 2 Uniek beeldverslag van een opmerkelijk man € 4,50
    €4,00
PAULUS VI(Lazzaarini) Paus Paulus VI €2,00
JOHANNES PAULUS I (Albino Luciani) Brieven aan de beroemde mensen: Paus Johannes Paulus I €3,00
RATZINGZER, Joseph De kern van ons geloof €7,00
BENEDICTUS XVI Jezus  van Nazareth- deel 1 €10,00
BENEDICTUS XVI Jezus van Nazareth –  Deel II €7,50
BENEDICTUS XVI Jezus van Nazareth – de kinderjaren € 8,00
BENEDICTUS XVI Geloof, Waarheid en Tolerantie €7,50
BENEDICUS XVI Waarden in tijden van ommekeer €5,50
BENEDICTUS XVI (Seewald)Licht van de wereld €7,50
BENEDICTUS XVI (Zwaenepoel) Wie gelooft is nooit alleen € 7,50
BENEDICTUS XVI (Martens) Van Radzinger  tot Benedictus € 4,50
BENEDICUS XVI(Ratzinger) Habermas – dialektik der säkularisierung € 3,00
WALSH M* De Pauzen (kijkboek) €5,50
Wojtila K Teken van tegenspraak €4,00
WALSH, Michael* De pausen – 2000 jaar kerkleiderschap €10,00
PIUX XII (Waterschoot) Pius XII, apostel van de vrede – strip €1,50
     
WERELDDOCUMENTEN  
1 Over de christelijke vreugde (Paulus VI)  
2 Enkele vraagstukken in verband met de seksuele ethiek – verklaring van de congregatie voor de geloofsleer)  
3 Over de evangelisatie in de moderne wereld (P VI)  
4 De katholieke school  
5 De verlosser van de mens  
6 Aan alle bisschoppen en priesters  
7 Over de catechese in onze tijd  
8 Over het mysterie en de verering van de H. Eucharistie  
9 Over de barmhartigheid Gods  
10 Over de arbeid van de mens  
11 Het gezin  
12 Het lijden  
13 Over de verzoening en de boete in de zending van de kerk in deze tijd  
14 Instructie over de christelijke vrijheid en de bevrijding  
15 Over de heilige geest in het leven van de kerk en de wereld  
16 Over de heilige maagd Maria in het leven van de pelgrimerende kerk  
17 De sociale zorg van de kerk  
18 De waardigheid en de roeping van de vrouw  
19 De roeping en de zending van de leken in de kerk en in de wereld  
20 De blijvende geldigheid van de missieopdracht  
21 De honderste verhaardag van de encycliek rerum novarum  
22 De vorming van de priesters in de huidige omstandigheden  
23 Veritatis splendor  
24 Tertio milennio adveniente  
25 Evangelium vitae (Joh. Paulus II)  
26 Ut unum Sint (Joh. Paulus II)  
27 Het Godgewijde leven  
29 Ecclesia de eucharistia (Joh. Paulus II)  
30 Deus caritas est  
31 Spe Salvi (Benedictus XVI)  
32 Caritas in veritae (Benedictus XVI)  
33 Lumen Fidei  
37 Misericordia et miseria (Paus Franc.)  
     
Katholieke Informatie Apostolische brief  
20 De vorming van de priesters (JP II)  
29 Evangelium vitae : over de waarde en de onaantastbaar van het menselijk leven  
34 De honger in de wereld  
37 Fides en ratio (over de verhouding van geloof en rede  
41 Novo millennio (JP II)  
46 Ecclesia de eucharistia – over de eucharistie in relatie tot de kerk  
48 Redemtionis sacramentum  
  Aan alle godgewijde vrouwen en mannen ter gelegenheid van het godgewijde leven (Paus Franc.)  
Encycliek Paus Paulus VI  
1968 Over een juiste geboorteregeling  
1967 Populorum progressio – over de ontwikkeling van de volken  
1967 Populorum progressio vertaald door Van Blader  
Diversen    
  Populorum Communio – verbondenheid tussen volkeren  
DECREET – Diocesaan vormingswerk voor vr. religieuzen Decreet ‘Perfectae Caritats – over de aanpassing van het religieuze leven  
Paus Franciscus Van synode tot synode : De roeping en de zending van het gezin in de kerk en de wereld van vandaag  
Paus Johannes Paulus II Het heilig jaar 1983/1984 opent de deuren voor de verlosser  
Paus Johannes Paulus II Apostolische brief over de christelijke zin van het menselijk lijden  
Past. Brief van de bisschoppen van België Amoris laetitia  
VHOB/URB Religieus leven nu en morgen – verslagboek van het colloquium gehouden te Gent op 6 en 7 nov. 1998