Trigilio, J /Brighenti,K Katholicisme voor Dummies. (waarin alles over kerk, tradities,feesten, gebeden, bijbel, geschiedenis etc.)2006 €20,00
Willibrordvertaling Bijbel 1996 €25,00
Willibrordvertaling Bijbel 1995, midden formaat €10,00
Willibrordvertaling Bijbel uit de grondtekst vertaald, 1977/78 (midden) €10,00
Willibrordvertaling Bijbel uit de grondtekst vertaald (1977) – klein €7,50
Willibrordvertaling Nieuwe Testament, herziene uitgave 1992, grote letter-editie €30,00
Willibrordvertaling Het nieuwe testament in grote letter,  1971/79 €12,50
Willibrordvertaling Het Nieuwe Testament met Psalmen en Gebeden 1978 (oud) €5,00
Willibrordvertaling Het Nieuwe Testament met Psalmen en Gebeden 1973
(harde of zachte kaft)
€6,50
Willibrordvertaling Het Nieuwe Testament met Psalmen en Gebeden 1995          (harde kaft) €7,50
Willibrordvertaling Het Nieuwe Testament van onze Heer Jezus Christus €5,00
Willibrordvertaling Het Nieuwe Testament 1995, pocket uitgave €6,00
Wilibrordvertaling Het Nieuwe Testament voor mensen van deze tijd – I €3,50
Willibrordvertaling Het Nieuwe Testament voor mensen van deze tijd –  II €3,50
Willibrordvertaling Het nieuwe testament – klein €2,50
Canisiusvertaling Het nieuwe testament – klein €2,50
NBG Het Nieuwe Testament in de omgangstaal (groot) met kleurenfoto’s €6,00
Canisiusvertaling Bijbel, 1940/1948 €5,00
Canisiusvertaling Bijbel, 1965/1967/1973 €7,50
Canisiusvertaling Bijbel, 1990 €15,00
Canisiusvertaling Het Nieuwe Testament 1960 €2,00
Canisiusvertaling Het Oude Testament, in verkorte uitgave. 1960 €3,00
Nederlands Bijbelgenoots Gezinsbijbel in vertaling van 1951, met inleidingen 1981 €15,00
HERZIENE STATENVERT. Nieuwe testament en de psalmen €5,00
DE Nieuwe Bijbelvert. Ned. Bijbelgen. – Dagboek 2006 €7,50
CRAMPTON, A. Le Nouveau testament de Notre-Seigneur Jésus Christ (1939) €4,00
L’école biblique de Jérusalem La Sainte Bible 1956 /1961 €7,50
  De Bijbel 2004 €25,00
FONDATION ST-PAUL Bonne Nouvelle selon Marc €1,00
POUKENS, J.B. De H. Evangeliën en de handelingen van de apostelen €3,50
  Bijbel in gewone taal voor dagelijks gebruik €4,00
INGSSWERSEN, J. Bijbel in vertelling en beeld – illustraties en omslag van Klaas Pijlman €10,00
Living Bibles Holland Het Boek  1988 €15,00
Tabor / Brugge   Evangelieboek voor vieringen met kinderen (groot formaat) €20,00
Groot nieuws KBS / NBG Groot nieuws voor u. Geïllustreerde uitgave van het Nieuwe Testament 1972/75/83 €17,50
GROOT NIEUWS KBS Het nieuwe testament in de  omgangstaal met kleurenfoto’s €12,00
Groot nieuws KBS /NBG Bijbel met deuterokanonieke boeken 1983, (midden-maat) €7,50
Groot nieuws KBS / NBG Het Nieuwe Testament in de omgangstaal 1974 €5,00
Reader’s Digest Geïllustreerde bijbel – de mooiste teksten uit de H.Schrift 2000 €35,00
STICHTING EV. Lectuur Ver boven alles uit – het Nieuwe Testament – 2de en laatste deel van de Bijbel €3,00
KBS / VBS De Evangeliën en de Handelingen van de Apostelen, 1987,   midden formaat, harde kaft €7,50
The B.S. – Collins GOOD NEWS Bible  – with colour pictures  1976 €5,00
Knox, Ronald H.Schrift, verkorte en omgeschikte uitgave €4,50
De Vries, A/ De Vries H .. Het Nieuwe Testament in de taal van onze tijd, 2 (de Brieven en de Openbaring van Johannes) €2,50
NBS / KBS Hoe de Bijbel tot ons kwam €2,00
NEGENMAN,J.H. De bakermat van de bijbel €7,50
Devisscher, L /Ruytzers,M De testamenten. Verhalen uit de bijbel met schilderijen van Jan Van Riet €35,00
Van Outryve, Olav – KBS Het Nieuwe Testament, Bijbel voor de jeugd  1986 €3,50
Van Outryve, Olav – KBS Het Oude Testament, Bijbel voor de jeugd €3,50
TIMMERMANS, A. e.a. Bijbel voor de jeugd, Nieuwe Testament met illustraties 1962 €5,00
STATENVERTALING-BOX Genesis, Exodus, Job, spreuken, Prediker, Hooglied – Evangelie van Mattheus, Marcus, Lucas, Johannes, openbaring van Johannes en Corinthiërs- met inleidingen €24,00
HOFFMAN, Friedrich Jeugdbijbel – illustraties : Frère Eric (communauteit Taizé) 1969 €6,50
LAM, H. ; BENEKER W. Het verhaal van Jezus, het Nieuwe Testament voor kinderen €3,50
DEGL’INNOCENTI ;  e.a. De Bijbel : verhalen en beelden (Roularta Books) 2009 €10,00
MAAS, MAAS,SPRONK De bijbel spiritueel €12,00
Snaith, Norman Henry HEBREW Bible 1970 €25,00
KOK/AVERBODE Internationaal commentaar op de bijbel – 2 delen €50,00
KBS, Willibrord Het nieuwe testament van onze Heer Jezus. Klein formaat, 1961 €2,50
DE VRIES, Anne Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis 10,00
CROMPTHOUT e.a. De bijbel in onze taal voor elke dag €10,00
NBG / KBS Werk in uitvoering 3 – op weg naar de voltooide nieuwe bijbelvertaling Ruth,Amos, Wijsheid, Lucas, 7 psalmen €5,00
GROLLENBERG, Luc Kleine atlas van de bijbel 1960 €3,00
TROMMIUS, Abraham Nederlandse Concordantie van de Bijbel (met Hebreeuwse wortels) €10,00
GRANT, FREEDMAN Het Thomas evangelie, vertaling en toelichting €2,00
KBS – BOXTEL Het Oude Testament – deel 1 : Genesis, Deuteronomium €2,50
KBS – BOXTEL Het Oude Testament – deel 2 : Jozua – koningen €2,50
KBS – BOXTEL Het Oude Testament – deel 3 : Kronieken  – Makkabeeën €2,50
KBS – BOXTEL HET Oude Testament – deel 4 :  Job – wijsheid van Sirach €2,50
KBS – BOXTEL Het Oude Testament – deel 5 :Jesaja – Maleachi € 2,50
GONEN, Rivka Gids voor Bijbelse historische plaatsen €4,00
KBS Bijbelboek : Job – aanklacht en wederwoord  1995 €2,50
KBS Bijbelboek: Lucas,  Handelingen van de Apostelen €2,50
KBS Lucas evangelie €2,50
KBS Bijbelboek: Klaagliederen, de laatste strohalm €2,00
KBS Bijbelboek : Genesis : in het begin   1998 €3,00
KBS Bijbelboek : David : Groot in het klein  1995 €3,00
KBS Bijbelboek: Marcus €2,50
KBS Bijbelboek : Jesaja ; koninklijke profeet  1998 €3,00
KBS Bijbelboek: Lucas €1,50
International Bible Society Levensecht : Nieuwe testament uit Het Boek  – eigentijdse vertaling €2,00
VBG Marcus magazine €2,00
Grossouw, W.K. De brief van Paulus aan de Galaten met korte uitleg €1,50
Geïllustreerd verzamelw. De Bijbel  – in 96 afleveringen  I – € 5,00
Geïllustreerde pers De Bijbel – band I €6,00
Geïllustreerde pers De Bijbel – band 2 €6,00
Geïllustreerde pers De Bijbel  – band 3 €6,00
Geïllustreerde pers De Bijbel  – Band 4 €6,00
Geïllustreerde pers De Bijbel  – band 5 €6,00
Geïllustreerde pers De Bijbel – band 6 €6,00
Geïllustreerde pers De bijbel – dicht bij het woord – literatuur dond deBijbel €4,00
KAHMANN, J. De Bijbel over de prediking van het Woord €1,50
VOLLEBREGR, G.N. De Bijbel over het huwelijk €1,50
LESCRAUWAET, J. De Bijbel over de christelijke eenheid €1,50
SIBUM, L. De Bijbel over het licht €1,50
DEDEN, D. De Bijbel over de kerk €1,50
BOUWMEESTER, W. De Bijbel over het verbond €1,50
LENSSEN, F.A. De Bijbel over de uittocht €1,50
MARHAL, Witold De Bijbel over God, de Vader €1,50
DE GROOT, A. De Bijbel over het heil der volken €1,50
WENNINK, De Bijbel over ascese €1,50
HEMELSOET, B. De Bijbel over het paradijs €1,50
BOUWMAN, G. De Bijbel over volgen en navolgen €1,50
DE BAAR, H. De Bijbel over de  wederkomst van Chrisus €1,50
HEUSCHEN, J. De Bijbel over hemelvaart €1,50
ROOSEN, P.A. De Bijbel over openbaring €1,50
HULSBOSCH, A. De Bijbel over bekering €1,50
GROS, André De Bijbel over levenswandel €1,50
DEDEN, D. De Bijbel over de liefde €1,50
STIER, F. De Bijbel over de heilsgeschiedenis €1,50
HEIJKE, J. De Bijbel over geloven €1,50
BERTRANGS, A. De Bijbel over het lijden €1,50
VAN IERSEL, B. De Bijbel over mensen in bekoring €1,50
VAN IERSEL, B. De Bijbel over de levende God €1,50
HERMANS, L. De Bijbel over Jezus’ geboorte en jeugd €1,50
GROSSOUW, W.K. De brief van Paulus aan de Galaten €1,00
DE VAUX, R. Hoe het oude Israël leefde – deel 1 €2,50
DE VAUX, R. Hoe het oude Israël leefde – deel 2 €2,50
PAX, W.E. In de voetstappen van Jezus €7,50
READERS’Digest In het spoor van Jezus : de ontwikkeling van het vroege Christendom €10,00
AWWAD, Sami Het heilige land in woord en beeld €5,00
BONECHI-STEINMATZKY Het land van Jezus – mijn pelgrimstocht door het Heilig land €5,00
DEE ; SCHONEVELD Encyclopedie van het Oude en Nieuwe Testament – A-K €4,00
DEE ; SCHONEVELD Encyclopedie van het Oude en Nieuwe Testament – L-Z €4,00
BIJL, BURGEMEESTERS Jeugdencyclopedie van de Bijbel €8,00
WATCH TOWER BIBLE Wat leert de Bijbel echt ? €3,00
VAN THIEL, TO Mozes, kind van de Nijl €0,50
VAN THIEL, To Mozes wordt prins €0,50
DE VRIES, Tinne Paulus €1,00
DE VRIES, Tinne Mozes €1,00
ROSS, Neil Nehemia – werker voor Jeruzalem €0,50
KOOT, Nel Mirjam gaat op zoek €0,50
VAN DER ZWAN, N. Bijbelverhalen met stickers : de ark van Noach €2,00
VAN DER ZWAN, N. Bijbelverhalen met stickers : David en Goliat €2,00
VAN DER ZWAN, N. Bijbelverhalen met stickers : Jona en de grote vis €2,00
BOWKER, John Groot handbook bij de Bijbel €20,00
BEERS, V.GILBERT De Reis door de Bijbel €6,00
BLOKKER;BLOKKER Er was eens een God : Bijbelse geschiedenis €15,00
KOK/KAMPERN Basisbijbel €4,00
NBG Bijbel in gewone taal : Matteüs €3,00
NBG Bijbel in gewone taal : Marcus €3,00
KBS/Brepols De Bijbel : dichter bij iedereen €6,50
SENIOR, CP De passieverhalen in het evangelie €1,00
GIDEON Nieuwe testament/psalmen €10,00
BOEKEN VAN JAN BERGHMANS, priester ° 1928  
  Paulus, de ware dienaar van Christus en zijn kerk  € 5,00
Jezus’ Blijde boodschap over het grote probleem van het lijden  € 5,00
Boek voor iedere zoekende gelovige : GODS antwoord in het evangelie volgens Johannes € 5,00
  Het Johannesevangelie als basis voor een nieuwe echt evangelische kerk, op ethisch vlak en ook op Bijbels vlak € 5,00
  Commentaar bij de eerste brief van de H. Johannes, apostel van de liefde € 4,00
  God is liefde – het nieuwe testament – inleidend boek € 5,00
  God is liefde – NT – Marcus deel 1 – I € 5,00
  God is liefde – NT – Marcus deel 2 – II € 5,00
  God is liefde – NT – Marcus deel 3 – III € 5,00
  God is liefde – NT – Marcus deel 4 – IV-V € 5,00
  God is liefde – NT –  Marcus deel 5 – VI € 5,00
  God is liefde – NT –  Marcus deel 6 –VII + VIII  
  God is liefde – NT –  Marcus –  deel 7 –  IV + X) € 5,00
  God is liefde – NT – evangelie volgens Marcus – hfdst. 12 –13 – 14) € 5,00
  God is liefde – NT- commentaar en bezinningen op het lijdensverhaal in Marcus 15 € 5,00
  God is liefde : commentaar en bezinningen op het laatste hoofdstuk van het Marcusevangelie : Hoofdstuk XVI € 5,00
  God is liefde – slotboek € 4,00
  God is liefde : het oude testament – deel 1 € 5,00
  God is liefde : het oude testament – deel 2 € 5,00
  God is liefde : het oude testament in het licht van het nieuwe testament € 3,00
  Commentaar op de encycliek ‘God is liefde’ van Paus Benedictus XVI : pleidooi voor een nieuwe, echt evangelische kerk € 4,00
  De tien geboden : wegwijzer van ons geluk € 4,00
  Zeg ‘Ja’ op het leven ! Jezus ‘ blijde boodschap voor opgroeiende jongeren € 4,00
  Toevoeging bij pleidooi voor een nieuwe echt evangelische kerk €0,50
ACCO, versch. auteurs Vrouwen in het Oude Testament € 3,50
ANDERSON. Bernhard W. De wereld van het Oude Testament € 4,00
ALT, Franz Jezus, de eerste nieuwe man €4,00
ANDRIESSEN, DERKSEN Lebendige Glaubensvermittlung im Bibliodrama €3,00
BAKKER, A. Aan de hand van Matteüs, overwegingen bij de evangeliën van het A-jaar € 3,00
BAKKER, A. Aan de hand van Lucas, overwegingen bij de evangeliën van het C-jaar   € 3,00
BARNARD, Willem Op een stoel staan – van zondag tot zondag, herfst en winter € 6,50
BARNARD, Willem Stille omgang, notities in het dagelijkse verkeer met de Schrift € 12,50
BEA, Augustinus De historiciteit van de synoptische evangeliën € 1,50
BELLEMAKERS e.a. Van horen en verstaan – verklaring en gebruik van de schrift €4,00
BEEK, M.A. Wegen en voetsporen van het oude testament €4,00
BEENTJES, Panc Belichting van het Bijbelboek : wijsheid van Salomo € 4,50
BILO, Carl Sterven verrijzen, Met Markus op de weg van Jezus € 3,00
BISDOM ANTWERPEN Handelingen van de Apostelen €2,00
BLOK, DEENIK, SMELIK Het verhaal van de Bijbel: ontstaan, vertaling, verspreiding € 2,50
BOEVE, Lieven Onderbroken traditie – Heeft het christelijk verhaal nog toekomst ? € 4,50
BOT, Peter Dochters van Debora € 4,50
BOUMA, H. Hij is opgewekt € 3,50
BOUMA, Hans Een Kind is ons geboren € 3,50
BRAEKERS, Marcel Begrijpt u wat u leest ? de veelzinnigheid van Bijbelverhalen € 3,50
BRIGHT,L. e.a. De Bijbel spreekt – commentaar voor discussie 5,00
BOUWMAN, Gijs Met Lukas op weg €4,00
BUBER, Martin Twee wijzen van geloven €2,00
BRUCE, F.F. Beelden uit de wereld van Jezus en Paulus € 4,00
BRUGGEMAN, ZUIDBERG In het spoor van de barmhartige €4,00
CARMICHAEL, Joel De dood van Jezus € 5,00
CARVAJAL, Francisco F. Spreken met God – Med. voor iedere dag v h jaar – feesten en heiligen , juli- december – deel 10 € 6,50
CARVAJAL, Francisco F. Spreken met God, Meditaties voor iedere dag van het Jaar – vasten en goede week – deel 2 € 6,50
CARVAJAL, Francisco F. Spreken met God, Meditaties voor iedere dag van het jaar – Paastijd – deel 3 € 6,50
CHAPEL, Paul Geschreven voor u – overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen – C cylcus € 2,00
CHAPEL, Paul Overwegingen voor het C jaar €4,00
CHAPEL, Paul Overwegingen voor het jaar B €4,00
CEUPPENS, Walter Bijna onzichtbaar, gracieus en trouw €2,50
CONNELL, Ruth Beroemde bijbelpassage – het geheim van blijdschap € 2,50
CLAES. Jo e.a. De twaalf apocriefe verhalen over de apostelen € 7,50
COUNE, Michel Het voorevangelie van Jakobus – een apokrief-evangelie van de 2de eeuw € 2,00
DE HAAN, Dien Lees maar, er staat meer dan er staat- dagboek bij de Bijbel €4,50
DE GRAVE, GEUDENS, e.a. Marcus schrijft U – kommentaren en Homilieën bij het Marcusevangelie € 3,50
DEDECKER, Geert Altijd onderweg – Het boek Tobit, een Bijbelse reisgids voor mensen van vandaag € 3,50
DELEEUW, Venantius Bladerend in de Bijbel : het oude testament €3,00
DENAUX, A Live as children of Light € 3,00
DESBUQUOIS, G. L’espérance – Nouvelle édition présentée par Pierre BIGO, S.J. € 2,00
DEURLOO, Karel De mens als raadsel en geheim, verhalende antropologie in Gen. 2-4 € 3,50
DEVIJVER, Jos Zondagsvieringen in het A-Jaar € 7,50
DEVIJVER, Jos Zondagsvieringen in het C-Jaar € 7,50
DEVIJVER, Jos God gebeurt in ons vandaag ; Bijbelverhalen eigentijds herlezen €4,50
DODD, CH The founders of Christianity € 2,00
Dominicaanse gemeenschap/Huissen Voor mensen op de weg – overwegingen bij de evangelielezingen op de weekdagen € 6,50
DONDERS Sjef Bijbels bezien – Lucas € 3,50
DOUMA, Jos De ontmoeting, 12 uren met Jezus, retraite boek € 4,50
DREWERMAN, E. Beelden van verlossing – toelichting op het evangelie van Marcus € 6,00
DOUVEN, K. Bijbel lezen €1,00
DREWERMAN, E. Das Markus Evangelium –  zweiter teil €10,00
ERKELENS, J. L. Maak u op… ! Jona in het Oude Testament € 4,00
FOULON, Paul CICM From spring to life-   Sunday  gospel reflection –  year C €4,00
FOULON, Paul CICM From spring to life – Sunday gospel reflection – year A €4,00
FOULON Paul CICM From spring to life – Sunday gospel reflection – year B €4,00
FEILER, B. Abraham € 4,50
GEYSELS ,Luc Tot leven gewekt : verrijzenisgeloof bijbels beleden €3,00
GOTTMER, J.H. In deinst van het woord – advent-Kersttijd €1,50
GOLB, Norman Wie schreef de dode zee rollen – oorsprong en vroege geschiedenis van de meest fascinerende vondst van deze eeuw €10,00
GROLLENBERG, Lucas Die moeilijke Paulus € 2,00
GUTZWILLER, R. De gelijkenissen van onze Heer € 2,00
HAAS, Marga Parelduiken 52 Bijbelse verrassingen voor t hele jaar € 4,00
HAQUIN, A. ; HENAU, E Le dimanche – un temps pour Dieu – un temps pour l’homme € 2,00
HARPIGNY, Guy Si tu veux devenier chrétien, entre dans l’Eglise du Christ €2,50
HERMANS, J. Wier zonden gij vergeeft €6,00
HOET, Hendrik Lucas aan het woord € 3,50
HOET, Hendrik De adem van het echte leven – over de Geest € 2,50
HOET, Hendrik Lucas aan het woord €4,00
HOET, Hendrik De weg van Paulus, leven en brieven van de Apostel der volkeren € 6,50
HOET, Hendrik Woorden van LIEFDE – A jaar € 6,00
HOET, Hendrik Daarvan zijn wij allen getuigen € 3,50
HOFMANS, F. Inleiding tot de lezing van het evangelie : De achtergrond : Palestina toen Jezus daar leefde – deel 1 € 3,50
HOFMANS, F. Inleiding tot de lezing van het evangelie : Ontstaan en gestalte van de vier evangeliën – deel 2 € 3,50
HOFMANS, F. Inleiding tot de lezing van het evangelie : Het licht van de wereld – deel 3 € 3,50
HOLLADAY, W. Jeremia, profeet die nog spreekt € 3,50
HUGHES, Gerard Een God van verrassingen € 4,00
HUIJGEN, V/HUIJTS, L. e.a. Tot zover deze lezing lezingen van het C-jaar door vrouwen € 4,00
HUYGEB/HUIJTS, SCHMAAL e.a. Tot zover deze lezingen – de lezinven van Het A jaar gelezen door vrouwen €4,00
HULSHOF, Jan Zondag aan de rivier, stilstaan bij evangelieteksten € 4,00
HULSPAS, Marcel En de zee spleet, de bronnen van de bijbel kritisch onderzocht € 7,50
JANSSEN, A. Uw woord, onze bede € 3,50
JOSPEHUS, Flavius Tranen over Jeruzalem €2,00
JOHANNESMA, Wim Taal en teken – teksten en tekeningen voor de zondagen van het jaar A €2,50
  Jakobs worsteling – brochure €1,50
JONGERIUS, Henk Wat hoor ik toch ? Meditatieve inleidingen op de eerste lezing van de zondagen in het B jaar € 3,50
JONGERIUS, Henk Wat hoor ik toch ? Meditatieve inleidingen op de eerste lezing van de zondagen in het C jaar €3,50
KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING Meditaties bij de zondagsevangeliën – C- cyclus € 2,00
KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING Bijbellezen in het spoor van Israël – deel I € 2,50
KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING Bijbellezen in het spoor van Israël – deel II € 2,50
KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING Bijbellezen in het spoor van Israël – deel III € 2,50
KEE, H.C. en YOUNG F.W. De wereld van het Nieuwe Testament € 4,50
KASPER, Walter Ik zal er zijn voor jou overwegingen bij het kerkelijk jaar €3,00
KELLER, Philip Het teken van het Lam € 3,00
KELLER, Werner En de Bijbel heeft toch gelijk – de wetenschap bewijst de historische wijsheid €10,00
KEMMEREN, B. Korte overwegingen bij Matteüs €2,00
KONIJN, Seef Zegenen, een goed woord doet wonderen € 2,50
KOOT / SMULDERS / E.A. Naderen om te horen – Bijbelkatechese A € 3,50
KOOT / SMULDERS / E.A. Naderen om te horen – Bijbelkatechese B € 3,50
LAMBERICHTS , Sylvester Onverdeeld goed – over de Bergrede van Jezus € 3,00
LAMBERIGTS, S. Bijbelse verkenningen – markante figuren uit het oude testament € 6,00
LAMBERIGTS, S. Wie is Hij toch ? De Bijbel lezen om Jezus te kennen € 4,50
LAMBERIGTS, S. Wees altijd blij – de brief van Paulus aan de Filippenzen € 2,00
LAMBRECHT, Jan Maar Ik zeg U : de programmatische rede van Jezus € 3,50
LAMBRECHTS, Jan Nieuw en Oud uit de schat – de parabels in het Matteüs-evangelie € 4,50
LAMEIRE, Agnes Van Abram tot Suzanna, vertellend de bijbel door € 4,50
LAMMERS, Jos Woord en Leven – preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar – A cyclus € 2,00
LAMMERS, Jos Woord en leven – preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar  – B cyclus        € 2,00
LAMMERS, Jos Woord en leven – preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar  – C cyclus € 2,00
LAMMERS, Jos Gesneden brood – hulp bij predikatie en meditatie – Jaarcyclus C € 2,50
LAMMERS, Jos Gesneden brood – hulp bij predikatie en meditatie, jaarcyclus C € 2,50
LAMMERS, Jos Mijn preek is klaar – Cyclus A € 3,50
LAMMERS, Jos Mijn preek is klaar – Cyclus B € 3,50
LAMMERS, Jos Mijn preek is klaar – Cyclus C € 3,50
LAMMERS, Jos De weg van de barmhartigheid € 4,00
LAMMERS, Jos Preken en voorbeden voor elke zondag – C cyclus € 4,00
LAMMERS, Jos Preken en voorbeden voor feesten en gelegenheid € 4,00
LAMMERS, Jos Nieuwe preken en voorbeden – C Cylus € 4,00
LAMMERS, Jos De ‘IK BEN-WOORDEN’ van Johannes € 2,50
LE DEAUT, R. De Bijbel van Jezus, het nieuwe testament en de Arameese Bijbelvertalingen € 2,00
Limburgse christenen Vreugde voor de wereld – leven vanuit de Bergrede van Jezus € 1,50
LODS, Adolphe Les prophètes d’Israël et les débuts du judaïsme € 4,00
LOHFINK, Gerhard Lezen achter de woorden – literaire vormen van de Bijbel € 3,00
LOFHINK, Gerhard De hemelvaart van Jezus – verhaal en werkelijkheid €1,50
LOTZ, J. De acht zaligsprekingen – meditaties € 2,00
LUYTEN, J Inleiding op de bijbel – boek 1 – Het oude Testament (acco) € 4,00
MAES, Daniël Evangelisatie is de reden van ons bestaan € 1,50
MARCUS Magazine Marcus vertelt €2,00
MARTINEZ, F.G.,TIGCHELAAR, E. Fragmenten uit de woestijn – de Dode Zeerollen opnieuw bekeken € 4,00
MARIEN, Jos Zie je al iets ? Bijbelse vertellingen voor jongeren €2,50
MUURKRANTEN Doe dit tot mijn gedachtenis €3,50
MEERV. AUTEURSCHAP Boodschap aan de Bijbel – 60 bekende Nederlanders spreken zich vrijmoedig uit €6,00
MEERV. AUTEURSCHAP Wat leest u daar ? – verkondiging bij de bronnen in het B jaar € 4,50
MEVES, Christa Psychologische kijk op de bijbel – Actualiseren van Bijbelse breedspraak en symboliek € 2,00
MOREL, Dries Zijn verhaal is ons verhaal – woorden over het woord € 5,50
NEETESONE, Daniel Veertig dagen opkomen voor gerechtigheid € 1,50
NEETESONE, Daniel Vervuld van de H.Geest, meditatie, Schrift € 3,00
NEILL, Stephen In gedachten de Bijbel rond – 124 dagen Bijbellezen € 3,00
NEDERLANDS BIJBEL GENOOTSCHAP Jona, een weergave van het bijbelboek Jona € 0,40
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP Uw volk – ontmoet de vreemdeling in de bijbel – is mijn volk €4,00
NUYENS, J.A. Paulus, dienaar en getuige € 4,00
NOYEN, Carlos Bidden met het zondagsevangelie – a €1,50
NOYEN, Carlos Bidden met het zondagsevangelie – b €1,50
NOYEN, Carlos Bidden met het zondagsevangelie – c €1,50
NBG, NBBE Hulp voor de bijbellezer €2,50
OOSTERHUIS, Huub Vriend voor het leven €17,50
OOSTERHUIS, VAN HEUSDEN In den beginne, het boek Genesis €4,50
OPSTAL, SMITH Een jaar van Gods barmhartigheid €3,00
ORY, A. Het Evangelie, historisch houdbaar of niet?
Zoeken naar de zin van het Evangelie
€ 2,50
PAEPEN, OTTEN, MANNAERTS Godsspraak – de twaalf kleine profeten € 6,00
PAGLIA, Vincenzo Het Woord van God elke dag   2016 € 5,00
PAGLIA, Vincenzo Het Woord van God elke dag   2018 € 5,00
PAGLIA, Vincenzo Het Woord van God elke dag   2019 € 5,00
PAGLIA, Vincenzo Het woord van God elke dag 2017 €5,00
PANNEKOEK, Kees Verwijlen in Emmaüs – Preken en suggesties voor de liturgie op de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar – B  € 5,00
PANNEKOEK, Kees

Verwijlen in Emmaüs – Preken en suggestie voor de liturgie op de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar – C € 5,00
PANNEKOEK, Kees Brood voor profeten ; woorden voor viering en overweging – deel 1 € 3,00
PANNEKOEK, Kees Het gaat om wat stroomt, gedichten, gebeden, overwegingen, liederen, columns €7,50
PLOTZKE, Urban De parabel van de barmhartige Vader € 1,50
QUINTENS, W. Aan de hand van Marcus € 4,50
RADERMAKERS, Jean Au fil de l’évangile selon Saint-Matthieu – 1. Texte € 3,00
RADERMAKERS, Jean Au fil de l’évangile selon Saint-Matthieu – 2. Lecture continue € 4,00
RAEMDONCK, H. Ode aan Christus, Lied van de menswording € 7,50
REMMERS, C. Van toen en thans, zondagse woorden voor doordeweekse mensen (C) € 3,00
REMMERS, C. Van toen en thans, zondagse woorden voor doordeweekse mensen (B) € 3,00
RENCKENS, Han De Bijbel mee maken – omgangsvormen en proefteksten € 4,50
RITTELMEYER, Friedrich Ik ben : over de zeven ‘Ik ben’ woorden in het Johannes evangelie €3,50
ROOSEN, Erwin Geloof maakt je mooi – overwegingen bij de zondagsevangelies van de C-cyclus €4,00
ROOSEN, Erwin Liefde maakt je mooi – overwegingen bij de zondagsevangelies van de A cyclus €4,00
ROOSEN, Erwin Hoop maakt je mooi – overwegingen bij de zondagsevangelies van de B cyclus €4,00
ROOSEN, Erwin Een vuurwerk van tedeheid 5,00
ROOZE, E – DE WITTE, P. De Messias en de macht van Rome, comm. op het Johannes Evangelie €15,00
ROSSEL, W. In de schaduw van de hoop € 3,00
ROSSEL, W. Een Vader als geen ander, Bijbelse overweging € 2,00
SANDERS, E.P. Paulus € 4,00
SENIOR, Donald De passieverhalen in het evangelie €1,00
SCHENKE, Ludger Waarom zijn jullie zo bang ? de bedoeling van het Marcus evangelie €1,50
SCHREURS, P. Bezinningen rond bijbelse roepingsverhalen €1,00
SCHREURS, P. De handelingen der apostelen €2,00
SCHELKLE, Karl, H Meditaties over de brief aan de Romeinen € 2,00
SCHMIDT, Peter Woord van God – boek van mensen : inleiding tot de Evangeliën en de Handelingen €5,00
SCHILSON, Arno God komt als kind €1,00
SCHMIDT e.a. De innerlijke kracht van de Kerk €3,00
SCHOLLAERT, P. Zondagse woorden – overwegingen bij de evangelies € 10,00
SCHELLENS, Piet En toen kraaide de haan… €3,50
SERVOTTE, H. Over water wandelen € 2,00
SERVOTTE, H. Woorden voor onderweg – evangelieteksten geïnterpreteerd € 4,50
SERVOTTE, H. Matteüs Literair – oud en nieuw € 3,50
SERVOTTE, Herman Lucas Literair, Het derde evangelie woord voor woord € 2,50
SIGIER, Anne I call you – Master, where do you live ? Gospel of Luke €3,00
SIMMONS, Joanne Het grote Bijbelvragenboek € 4,00
SMIT, Joop Her verhaal van Matteüs – sleutelpassages uit zijn evangelie € 3,50
SMIT, Joop Belichting van het Bijbelboek – Brief aan de Galaten € 3,00
SMIT, Joop Jezus, hoeksteen of struikelblok € 3,50
SNIJDER, A. In de spiegel van de Schrift € 2,00
STIBBS, e.a. Studievragen bij de bijbel – deel 1 €4,00
STIBBS, e.a. Studievragen bij de bijbel – deel 3 €4,00
STEEGEN, M/VAN BELLE, G Leven ondanks dood – Het passieverhaal volgens Johannes € 4,00
STEEN, Marc Abba, Vader € 4,50
STIENAERS, Pet Godzijdank een menselijk verhaal €3,00
STOLP, Hans Jezus van Nazareth – esoterisch Bijbellezen € 3,00
SWENNEN, N. Vuur moet branden € 3,00
TER LINDEN, Nico Het verhaal gaat…. Volgens Marcus en Matheus € 7,50
TERCIC, Hans Uitziend naar Uw komst – meditaties voor de advent en Kerstmis € 5,50
TERCIC, Hans Reik ons uw hand – meditaties bij de 40 dagentijd en Pasen €5,50
TROMP, Nico Mens is meervoud – het Hooglied € 2,00
VAN BLADEL,  F – .RUYSSCHAERT Het Markusevangelie € 4,00
VAN BUUREN, Martien Die vreemde man uit Nazareth € 3,00
VAN DE WALLE, Jozef Jesjoea, een Jezusverhaal € 4,50
VAN DER PLOEG, J.P.M. De tien geboden € 2,00
VAN DER VEKEN, Jos De weg van het evangelie € 3,00
     
VAN DER PLAS, Michel Nieuws van God, teksten bij het evangelie €3,00
VAN DER VEKEN, Jos De Heer die leeft € 3,00
VAN DER ZEE, W.R. Verhalen van hoop – over Jona en Ruth € 3,00
VAN DER MEER e.a. Zestien preken van Asterius €3,00
VAN DER ZEE, W.R. Tien klinkende woorden Ex. 20, 1-17 € 3,00
VAN DEURSEN, A. Bijbels Beeld woordenboek € 2,00
VAN GINKEL, / PICARD, J.A. Het Evangelie van Jezus € 3,50
VAN OPTROP, H.J. In het leerhuis van Marcus € 4,50
VAN OPTROP, H.J. In het leerhuis van Lucas € 4,50
VAN SCHOOTE Jean-Pierre Brandde ons hart niet in ons ? € 3,00
VAN SEGBROECK, F Literatuur bij de schriftlezing op zondag van exegese tot verkondiging nr 14 € 2,50
VAN TRIGT, F. De verhalen over de aartsvaders – Genesis 11, 27-50,26 € 2,00
VAN WOLDE, E. Meneer en mevrouw Job – Job in gesprek met zijn vrouw, zijn vrienden en God € 3,50
VANDEN BERGHE, Eric De gist en het deeg, over kritiek op de Kerk € 2,00
VANDEN BERGHE, Eric Van u is het Woord, overwegingen bij de Schrift € 6,50
VANDEN BERGHE, Eric De kracht van God € 4,50
VATTIMO, Gianni Ik geloof dat ik geloof € 3,00
VERBEKE, G Het mysterie van de hoop € 2,00
VERHULST, Manu Jezus € 3,00
VERSCHAEVE, Cyril Jezus € 4,50
VICARIAAT VLAAMS BRABANT en Mech. Woorden die raken, werkschrift bij de evangelielezingen op zondag € 2,50
Vlaamse Bijbelstichting/Acco De sluiter opgelicht ?  Apokalyptiek in oud en nieuw testament € 2,50
VLIEBERGH-SCIENCE-LEERGANG Ziende blind?  ( 1975) € 3,50
VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP Evangelielezingen voor de zondagsviering volgens de Lectio Divina C jaar € 3,00
VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP Evangelielezingen voor de zondagsviering volgens de Lectio Divina B jaar €3,50
VRIEZEN, Th .C Hoofdlijnen van de theologie in het OT € 4,00
WAAIJMAN, Kees De profeet Elia € 3,50
WERKGROEP SACERDOS Exegetisch commentaar bij het Marcus evangelie B en de Handelingen € 5,00
WANGERIN, Walter Een heilig avontuur € 3,00
WEILAND, MONNICH Jesaja €1,50
WEREN, Wim Venster op Jezus : methoden in de uitleg van de evangeliën € 4,00
     
WEISER, Alfons Een wonder ? Wat de Bijbel onder wonderen verstaat € 3,50
ZIJLSTRA, Jan Al de wonderen van genezing in de Bijbel € 2,50
LICAP Weg van Jezus – korrelcahier €2,50
WOORD ONDER ONS Het woord onder ons – advent 2009 €1,50
DE MAESENEER 5 +2 = 12 €1,00
HANSEN, Jan Hoe zit de bijbel in elkaar ? €0,50
BAKKER e.a. In dienst van het woord – bij het evangelie van Lucas €2,00

terug