BIJBELS

Trigilio, J /Brighenti,K Katholicisme voor Dummies. (waarin alles over kerk, tradities,feesten, gebeden, bijbel, geschiedenis etc.)2006 €20,00
Willibrordvertaling Bijbel 1975 €30,00
Willibrordvertaling Bijbel 1981 €20,00
Willibrordvertaling Bijbel uit de grondtekst vertaald; geheel herzien uitgave 1995 (er staat in geschreven) €15,00
Willibrordvertaling Bijbel 1995, midden formaat €10,00
Willibrordvertaling Bijbel uit de grondtekst vertaald, 1977/78 (klein) €7,50
Willibrordvertaling Nieuwe Testament, herziene uitgave 1992, grote letter-editie €40,00
Willibrordvertaling Het nieuwe testament in grote letter,  1971/79 €12,50
Willibrordvertaling Het Nieuwe Testament met Psalmen en Gebeden 1978 (oud) €5,00
Willibrordvertaling Het Nieuwe Testament met Psalmen en Gebeden 1973 (harde of zachte kaft) €6,50
Willibrordvertaling Het Nieuwe Testament met Psalmen en Gebeden 1995 (harde kaft) €7,50
Willibrordvertaling Het Nieuwe Testament 1995, pocket uitgave €6,00
KBS Het Nieuwe Testament van onze Heer Jezus Christus 1961/63/66 €6,00
Canisiusvertaling Bijbel, 1940/1948 €5,00
Canisiusvertaling Bijbel, 1965/1967/1973 €7,50
Canisiusvertaling Bijbel, 1990 €15,00
Canisiusvertaling Het Nieuwe Testament 1943, pocket uitgave €5,00
Canisiusvertaling Het Nieuwe Testament 1960? €2,00
Canisiusvertaling Het Oude Testament, in verkorte uitgave. 1960? €2,00
Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel, ganse Heilige Schrift 1977,midden formaat €8,00
De Nieuwe Bijbelvertaling, Ned. Bijbelgen.   Dagboek 2006, de nieuwe bijbelvertaling €7,50
Statenvertaling Ver boven alles uit: het Nieuwe Testament 1987 €6,00
Deutsche Bibelstiftung – Stuttgart Die Bibel, nach der ûbersetzung Martin Luthers  1967/68 €10,00
L’école biblique de Jezusalem La sainte bible 1956 /1961 €7,50
L’école biblique de Jezusalem La sainte bible 1955 (klein) €5,00
QUERIDO-JONGBLOED De Bijbel 2004 €25,00
JONGBLOED Bijbel, jaar?, klein formaat €5,00
Royal Jongbloed /NDC /VBK Dwarsligger 2014, klein, Bijbel in Gewone Taal voor dagelijks gebruik €6,50
Living bibles Holland Het Boek  1988 €15,00
Tabor / Brugge   Evangelieboek voor vieringen met kinderen (groot formaat) €20,00
Groot nieuws KBS / NBG Bijbel met deuterocanonieke boeken met aantekeningen 1999 €25,00
Groot nieuws KBS / NBG Groot nieuws voor u. Geïllustreerde uitgave van het Nieuwe Testament 1972/75/83 €17,50
Groot nieuws KBS /NBG Bijbel met deuterokanonieke boeken 1983, (midden-maat) €7,50
Groot nieuws KBS / NBG Het Nieuwe Testament in de omgangstaal 1974 €5,00
Brepols / Maredsous Bible Pastoral 1997 €40,00
Reader’s Digest Geïllustreerde bijbel – de mooiste teksten uit de H.Schrift 2000 €35,00
Vulgaat /codice Vaticano Novum Testamentum, Graece – Latine 1911, klein formaat €7,50
KBS / VBS De Evangeliën en de Handelingen van de Apostelen, 1987, midden formaat, harde kaft €7,50
The Bible Societies, Collins GOOD NEWS Bible  – with colour pictures  1976 €5,00
CROMPTHOUT, F. Standaert, B. e.a. DE BIJBEL in onze taal, voor elke dag (LANNOO) 1994 €15,00
Knox, Ronald H.Schrift, verkorte en omgeschikte uitgave €4,50
Van Bladel, F/Ruysschaert Tine Het Markusevangelie vertelt (zonder  CD), het jaar 2000 €3,00
De Vries, A/ De Vries H /ea Het Nieuwe Testament in de taal van onze tijd, deel II  (de Brieven en de Openbaring van Johannes) jaar? €2,50
ROGERSON, John Atlas van de bijbel 1985 €5,00
NBS / KBS Hoe de Bijbel tot ons kwam €2,00
NEGENMAN,J.H. De bakermat van de bijbel €7,50
Devisscher, L /Ruytzers,M De testamenten. Verhalen uit de bijbel met schilderijen van Jan Van Riet €35,00
DENAUX, A ; VERVENNE, M Synopsis van de eerste drie evangeliën 1986 €7,50
KLINK, J.L./ Klaasse, Piet Bijbel voor de kinderen, deel 1 – Het oude testament met zingen en spelen 1974 €10,00
KLINK, J.L. / Klaasse, Piet Bijbel voor de kinderen, deel 2 – Het nieuwe testament met zingen en spelen 1974 €10,00
Van Outryve, Olav / Averbode KBS Het Nieuwe Testament, Bijbel voor de jeugd  1986 €3,50
Van Outryve, Olav / Averbode KBS Het Oude Testament, Bijbel voor de jeugd €3,50
EYKMAN, K – BOUMAN B. Zomer / Keuning Woord voor woord – kinderbijbel – het nieuwe testament 1976 €5,00
TIMMERMANS, A./ De Morée, G Bijbel voor de jeugd, Nieuwe Testament met illustraties 1962 €5,00
Statenvertaling Box: met Gen; Ex; Job; Spr; Prediker; Hooglied; Ev v Mt, Mc, Lc, Joh,; Cor.en Apoc. 1999 €16,50
HOFFMAN, Friedrich Jeugdbijbel – illustraties : Frère Eric (communauteit Taizé) 1969 €6,50
LAM, H. ; BENEKER W. Het verhaal van Jezus, het Nieuwe Testament voor kinderen €3,50
DEGL’INNOCENTI , M. ; MARIONE, Stella De Bijbel : verhalen en beelden (Roularta Books) 2009 €10,00
Nederlands Bijbelgenootschap Gezinsbijbel  in de vertaling van 1951, met inleidingen  1981 €15,00
Eynikel, E/ Noort, E / Baarda / Denaux Internationaal Commentaar op de Bijbel – band 1 en band 2, 2de druk, 2001, KokKa/Averbode €75,00
Snaith, Norman Henry HEBREW Bible 1970 €25,00
KBS, Willibrord Het nieuwe testament van onze Heer Jezus. Klein formaat, 1961 €2,50
ELLIS, E.Earle The new century bible commentary – The gospel of Luke €6,00
NBG / KBS Werk in uitvoering 3 – op weg naar de voltooide nieuwe bijbelvertaling Ruth,Amos, Wijsheid, Lucas, 7 psalmen €4,00
GROLLENBERG, Luc Kleine atlas van de bijbel 1960 €3,00
TROMMIUS, Abraham Nederlandse Concordantie van de Bijbel (met Hebreeuwse wortels) €10,00
MC GRANT, R.; FREEDMAN, David Noel Het Thomas evangelie 1962 €2,00
POUKENS, J.B. De H. Evangeliën en de Handelingen der apostelen uit het Grieks vertaald 1960 €3,50
Het Oude Testament / KBS Deel 1 (Genesis-Deut); deel 2 (Jozua-Koningen); deel 3 Kronieken-Makk); deel 4 Job,Wijsh v Sirach); deel 5 (Jesaja-Maleachi) 1966-1972 €12,00
CRAMPON, A.   Le nouveau testament. Société de saint Jean l’évangeliste 1939 €4,00
KBS Bijbelboek : Job – aanklacht en wederwoord  1995 €1,50
KBS Bijbelboek: Handelingen van de Apostelen €2,50
KBS Bijbelboek: Klaagliederen, de laatste strohalm €1,00
KBS Bijbelboek : Genesis : in het begin   1998 €2,00
KBS Bijbelboek : David : Groot in het klein  1995 €1,50
KBS Bijbelboek: Marcus €1,50
KBS Bijbelboek : Jesaja ; koninklijke profeet  1998 €3,00
KBS Bijbelboek: Lucas €1,50
International Bible Society Levensecht : Nieuwe testament uit Het Boek  – eigentijdse vertaling jaar ? €3,00
Lannoo / Kok /Quell-Verlag Het nieuwe testament voor mensen van deze tijd, deel, 1968 €2,00
LAnnoo / Kok / Quell-Verlag Het nieuwe testament voor mensen van deze tijd, deel2, 1968 €2,00
VBG Marcus magazine €2,00
Grossouw, W.K. De brief van Paulus aan de Galaten met korte uitleg €1,50
INGWERSEN,G. / Pijlman, Klaas Bijbel in vertelling en beeld. Driebergen  1973 €15,00
De geïllustreerde pers / NBG /KBS De Bijbel in verschillende banden 1971, maandelijkse afleveringen €30,00
Reeks: de Bijbel over … uit 1962 verschillende delen met thema’s: de kerk, het verbond, licht, de christelijke eenheid, de levende God, Jezus geboorte en jeugd, de prediking van het woord, mensen in bekoring, het lijden, geloven, het huwelijk, de wederkomst, volgen en navolgen, het paradijs, ascese, het heil der volken, God de Vader, de uittocht, bekering, openbaring, hemelvaart, de heilsgeschiedenis, de liefde, levenswandel. (prijs per boekje) €1,00
Frossard, André Les psaumes 1994 €3,50
KBS Psalmen KBS-vertaling 1982 €3,00
Guardini, R Wijsheid der psalmen €3,00
Tromp, Nico Belichting van het bijbelboek, psalmen 1-150 KBS / VBS €10,00
Van de Beek, Francien Ik groet het licht, de psalmen uit hun schaduw €4,50
Oosterhuis, Huub 150 Psalmen vrij €6,50
Oosterhuis, H /Schulten T Licht in de morgen €10,00

COMMENTAREN – GESCHIEDENIS – THEMA’S

ANDERSON. Bernhard W. De wereld van het Oude Testament € 4,00
AWWAD Sami Het heilige Land in woord en beeld €5,00
BAKKER, A. Aan de hand van Matteüs, overwegingen bij de evangeliën van het A-jaar € 3,00
BAKKER, A. Aan de hand van Lucas, overwegingen bij de evangeliën van het C-jaar   € 3,00
BARNARD, Willem Op een stoel staan – van zondag tot zondag, herfst en winter € 6,50
BARNARD, Willem Op een stoel staan – van zondag tot zondag, lente en zomer € 6,50
BARNARD, Willem Stille omgang, notities in het dagelijkse verkeer met de Schrift € 12,5
BEA, Augustinus De historiciteit van de synoptische evangeliën € 1,50
BEENTJES, Panc Belichting van het Bijbelboek : wijsheid van Salomo € 4,50
BEERS, Gilbert De reis door de Bjbel € 7,50
BILO, Carl Sterven verrijzen, Met Markus op de weg van Jezus € 3,00
BLOK, DEENIK, SMELIK Het verhaal van de Bijbel € 2,50
BLOKKER, BLOKKER, BLOKKER Er was eens een God € 15,00
BOEVE, Lieven Onderbroken traditie – Heeft het christelijk verhaal nog toekomst € 4,50
BOT, Peter Dochters van Debora € 4,50
BOUMA, H. Hij is opgewekt € 3,50
BOUMA, Hans Een Kind is ons geboren € 3,50
BOWKER, John Groot handboek van de Bijbel € 15,00
BRAEKERS, Marcel Begrijpt u wat u leest ? de veelzinnigheid van Bijbelverhalen € 3,50
BRUCE, F.F. Beelden uit de wereld van Jezus en Paulus € 4,00
CARMICHAEL, Joel De dood van jezus € 5,00
CARVAJAL, Francisco F. Spreken met God – Med. voor iedere dag v h jaar – feesten en heiligen , juli- december – deel 10 € 6,50
CARVAJAL, Francisco F. Spreken met God, Meditaties voor iedere dag van het Jaar – vasten en goede week – deel 2 € 6,50
CARVAJAL, Francisco F. Spreken met God, Meditaties voor iedere dag van het jaar – Paastijd – deel 3 € 6,50
CHAPEL, Paul Geschreven voor u – overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen – C cylcus € 2,00
CHORUS, A. De 4 Evangelisten als menselijke types € 2,50
CLAES. Jo ea. De twaalf apocriefe verhalen over de apostelen € 7,50
COUNE, Michel Het voorevangelie van Jakobus – een apokrief-evangelie van de 2de eeuw € 2,00
DE FRAINE, S.I. Bijbelse vrouwengestalten € 2,00
DE GRAVE, GEUDENS, e.a. Marcus schrijft U – kommentaren en Homilieën bij het Marcusevangelie € 3,50
DE LEEUW, Venantius Bladerend in de Bijbel € 2,00
DE VAUX, R. Hoe het oude Israël leefde – de instellingen van het oude testament I € 2,00
DE VAUX, R. Hoe het oude Israël leefde – de instellingen van het oude testament II € 2,00
DE VRIES, Anne Groot vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis € 6,00
DE VRIES, Tinie Mozes € 1,00
DE VRIES, Tinie Paulus € 1,00
DEDECKER, Geert Altijd onderweg – Het boek Tobit, een Bijbelse reisgids voor mensen van vandaag € 3,50
DEE, S.P / SCHONEVELD, J Encyclopedie van het Oude en Nieuwe Testament deel 1 (A-K) € 3,00
DEE, S.P / SCHONEVELD, J Encyclopedie van het Oude en Nieuwe Testament deel 2 (L-Z) € 3,00
DELOBEL, Joël Paulus, een kennismaking € 7,50
DENAUX, A Live as children of Light € 3,00
DESBUQUOIS, G. L’espérance – Nouvelle édition présentée par Pierre BIGO, S.J. € 2,00
DEURLOO, Karel De mens als raadsel en geheim, verhalende antropologie in Gen. 2-4 € 3,50
DEVIJVER, Jos Zondagsvieringen in het A-Jaar € 7,50
DEVIJVER, Jos Zondagsvieringen in het C-Jaar € 7,50
DODD, CH The founders of Christianity € 2,00
Dominicaanse gemeenschap/Huissen Voor mensen op de weg – overwegingen bij de evangelielezingen op de weekdagen € 6,50
DONDERS Sjef Bijbels bezien – Lucas € 3,50
DOUMA, Jos De ontmoeting, 12 uren met Jezus, retraite boek € 4,50
DREWERMAN, E. Beelden van verlossing – toelichting op het evangelie van Marcus € 6,00
DREWERMANN E. Das Markus Evangelium –  zweiter teil €10,00
DRIJVERS, P. – HAWINKELS, Pé Job €3,00
ELSEVIER Christendom – Geloof, Kerk en cultuur in Nederland, het belang van de christelijke traditie € 3,00
ERKELENS, J. L. Maak u op… ! Jona in het Oude Testament € 4,00
FEILER, B. Abraham € 4,50
GIJSBERTSEN, B. Eerst de Jood en ook de Griek, verkenningen in de brief aan de Romeinen € 2,50
GILBERT, Alphonse Le feu sur la terre – un chemin de sainteté avec François Libermann € 3,00
GOLB, Norman Wie schreef de dode zee rollen – oorsprong en vroege geschiedenis van de meest fascinerende vondst van deze eeuw €10,00
GONEN Rivka Gids voor Bijbelse Historische Plaatsen € 3,00
GROLLENBERG, Lucas Die moeilijke Paulus € 2,00
GUTZWILLER, R. De gelijkenissen van onze Heer € 2,00
HAAS, Marga Parelduiken 52 Bijbelse verrassingen voor t hele jaar € 4,00
HAQUIN, A. ; HENAU, E Le dimanche – un temps pour Dieu – un temps pour l’homme € 2,00
HEMELSOET, B. Het Evangelie van Mt. in het Grieks en 4 vertalingen € 3,50
HENDRIXCKX, H. Gedenk uw bevrijding, de profetische Bijbelboeken van Deuteronomium tot Koningen € 3,50
HOET, H. Lucas aan het woord € 3,50
HOET, Hendrik De adem van het echte leven – over de Geest € 2,50
HOET, Hendrik De weg van Paulus, leven en brieven van de Apostel der volkeren € 6,50
HOET, Hendrik Woorden van LIEFDE – A jaar € 6,00
HOET, Hendrik Daarvan zijn wij allen getuigen € 3,50
HOET, Hendrik Zoals uw hemelse vader – parabel voor de oudste broer € 3,50
HOFMANS, F. Inleiding tot de lezing van het evangelie : De achtergrond : Palestina toen Jezus daar leefde – deel 1 € 3,50
HOFMANS, F. Inleiding tot de lezing van het evangelie : Ontstaan en gestalte van de vier evangeliën – deel 2 € 3,50
HOFMANS, F. Inleiding tot de lezing van het evangelie : Het licht van de wereld – deel 3 € 3,50
HOLLADAY, W. Jeremia, profeet die nog spreekt € 3,50
HUGHES, Gerard Een God van verrassingen € 4,00
HUIJGEN, V/HUIJTS, L. ea. Tot zover deze lezing lezingen van het C-jaar door vrouwen € 2,50
HULSHOF, Jan Zondag aan de rivier, stilstaan bij evangelieteksten € 4,00
HULSPAS, Marcel En de zee spleet, de bronnen van de bijbel kritisch onderzocht € 7,50
JANSSEN, A. Uw woord, onze bede € 3,50
JONGERIUS, Henk Wat hoor ik toch ? Meditatieve inleidingen op de eerste lezing van de zondagen in het B jaar € 3,50
KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING Meditaties bij de zondagsevangeliën – C- cyclus € 2,00
KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING Bijbellezen in het spoor van Israël – deel I € 2,50
KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING Bijbellezen in het spoor van Israël – deel II € 2,50
KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING Bijbellezen in het spoor van Israël – deel III € 2,50
KBS/Brepols De Bijbel dichter bij iedereen € 5,50
KEE, H.C. en YOUNG F.W. De wereld van het Nieuwe Testament € 4,50
KELLER Werner En de Bijbel heeft toch gelijk €0,00
KELLER, Philip Het teken van het Lam € 3,00
KELLER, Philip Hoe een herder PSALM 23 ziet € 3,00
KELLER, Werner En de Bijbel heeft toch gelijk – de wetenschap bewijst de historische wijsheid €10,00
KEVERS, P. Koningen en profeten, Bijbelverhalen van David tot de ballingschap € 4,50
KEVERS, Paul De Bijbel lezen, in woord en daad – B- jaar € 5,00
KONIJN, Seef Bewust leven, in het voetspoor van Abraham € 3,00
KONIJN, Seef Zegenen, een goed woord doet wonderen € 2,50
KOOT / SMULDERS / E.A. Naderen om te horen – Bijbelkatechese A € 3,50
KOOT / SMULDERS / E.A. Naderen om te horen – Bijbelkatechese B € 3,50
KORPEL, M. ; DE MOOR, J. De zwijgende God €12,50
KUITERT, H.M. Jezus, schets voor een christologie €10,00
LAMBERICHTS , Sylvester De Bergrede – Grondwet van het kristendom € 3,00
LAMBERIGTS, S. Bijbelse verkenningen – markante figuren uit het oude testament € 6,00
LAMBERIGTS, S. Wie is Hij toch ? De Bijbel lezen om Jezus te kennen € 4,50
LAMBERIGTS, S. Wees altijd blij – de brief van Paulus aan de Filippenzen € 2,00
LAMBRECHT, Jan Maar Ik zeg U : de programmatische rede van Jezus € 3,50
LAMBRECHTS, Jan Nieuw en Oud uit de schat – de parabels in het Matteüsevangelie € 4,50
LAMEIRE, Agnes Van Abram tot Suzanna, vertellend de bijbel door € 4,50
LAMMERS, Jos Woord en Leven – preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar – A cyclus € 2,00
LAMMERS, Jos Woord en leven – preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar  – B cyclus        € 2,00
LAMMERS, Jos Woord en leven – preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar  – C cyclus € 2,00
LAMMERS, Jos Gesneden brood – hulp bij predikatie en meditatie – Jaarcyclus C € 2,50
LAMMERS, Jos Gesneden brood – hulp bij predikatie en meditatie, jaarcyclus C € 2,50
LAMMERS, Jos Mijn preek is klaar – Cyclus A € 3,50
LAMMERS, Jos Mijn preek is klaar – Cyclus B € 3,50
LAMMERS, Jos Mijn preek is klaar – Cyclus C € 3,50
LAMMERS, Jos Preken en voorbeden voor elke zondag– cyclus B € 4,00
LAMMERS, Jos De weg van de barmhartigheid € 4,00
LAMMERS, Jos Preken en voorbeden voor elke zondag – A cyclus € 4,00
LAMMERS, Jos Preken en voorbeden voor elke zondag – C cyclus € 4,00
LAMMERS, Jos Preken en voorbeden voor feesten en gelegenheid € 4,00
LAMMERS, Jos Nieuwe preken en voorbeden – C Cylus € 4,00
LAMMERS, Jos De ‘IK BEN-WOORDEN’ van Johannes € 2,50
LE DEAUT, R. De Bijbel van Jezus, het nieuwe testament en de Arameese Bijbelvertalingen € 2,00
Limburgse christenen Vreugde voor de wereld – leven vanuit de bergrede van Jezus € 1,50
LODS, Adolphe Les prophètes d’Israël et les débuts du judaïsme € 4,00
LOHFINK, Gerhard Lezen achter de woorden – literaire vormen van de Bijbel € 3,00
LOTZ, J. De acht zaligsprekingen – meditaties € 2,00
LUYTEN, J Inleiding op de bijbel – boek 1 – Het oude Testament (acco) € 4,00
MAAS, MAAS, SPRONK De Bijbel spiritueel €20,00
MAES, Daniël Evangelisatie is de reden van ons bestaan € 1,50
MARTINEZ, F.G.,TGCHELAAR, >E. Fragmenten uit de woestijn – de Dode Zeerollen opnieuw bekeken € 4,00
MEERV. AUTEURSCHAP Atlas van de Bijbel € 5,00
MEERV. AUTEURSCHAP Het land van Jezus – Mijn pelgrimstocht in het heilige land € 1,50
Meerv. auteurschap Wat leest u daar ? – verkondiging bij de bronnen in het B jaar € 4,50
MEERV.AUT>EURSCHAP Jezusboek – groene takken schoolcatechese basisonderwijs € 2,00
MEVES, Christa Psychologische kijk op de bijbel – Actualiseren van Bijbelse breedspraak en symboliek € 2,00
MICHELINI Ottavio Confidences de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles € 4,50
MOREL, Dries Zijn verhaal is ons verhaal – woorden over het woord € 5,50
NEETESONE, Daniel Veertig dagen opkomen voor gerechtigheid € 1,50
NEETESONE, Daniel Vervuld van de h.Geest, meditatie, Schrift € 3,00
NEGENMAN, J. Belichting van het Bijbelboek : Prediker € 4,50
NEILL, Stephen In gedachten de Bijbel rond – 124 dagen Bijbellezen € 3,00
NERLANDS BIJBEL GENOOTSCHAP Uw volk is mijn volk, ontmoet de vreemdeling in de Bijbel € 2,00
ONBEKEND Nazareteko Jesus (twee delen- taal ??) € 3,00
OOSTERHUIS, Huub Vriend voor het leven €17,50
ORY, A. Het Evangelie, historisch houdbaar of niet?
Zoeken naar de zin van het Evangelie
€ 2,50
PAEPEN, OTTEN, MANNAERTS Godsspraak – de twaalf kleine profeten € 6,00
PAGLIA, Vincenzo Het Woord van God elke dag   2016 € 5,00
PAGLIA, Vincenzo Het Woord van God elke dag   2018 € 5,00
PAGLIA, Vincenzo Het Woord van God elke dag   2019 € 5,00
PANNEKOEK, Kees Verwijlen in Emmaüs – Preken en suggesties voor de liturgie op de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar – B  € 5,00

PANNEKOEK, Kees
Verwijlen in Emmaüs – Preken en suggestie voor de liturgie op de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar – C € 5,00
PANNEKOEK, Kees Brood voor profeten ; woorden voor viering en overweging – deel 1 € 3,00
PAX, W.E. In de voetstappen van Jezus € 4,50
PLOTZKE, Urban De parabel van de barmhartige Vader € 1,50
QUINTENS, W. Aan de hand van Marcus € 4,50
RADERMAKERS, Jean Au fil de l’évangile selon Saint-Matthieu – 1. Texte € 3,00
RADERMAKERS, Jean Au fil de l’évangile selon Saint-Matthieu – 2. Lecture continue € 4,00
RAEMDONCK, H. Ode aan Christus, Lied van de menswording € 7,50
Reader’s digest In het spoor van Jezus – de ontwikkeling van het vroege christendom €15,00
REMMERS, C. Het woord doen – zondagse woorden voor doordeweekse mensen         (A- cyclus) € 3,00
REMMERS, C. Van toen en thans, zondagse woorden voor doordeweekse mensen (C) € 3,00
REMMERS, C. Van toen en thans, zondagse woorden voor doordeweekse mensen (B) € 3,00
RENCKENS, H. De profeet van de nabijheid Gods – schriftlezing uit Isaias 1 – 12 € 3,00
RENCKENS, H. Israëls visie op het verleden – over Genesis 1 – 3 € 3,00
RENCKENS, H. Je eigen Schrift schrijven, meegroeien met de Bijbel € 3,00
RENCKENS, H. De godsdienst van Israël € 3,50
RENCKENS, Han De Bijbel mee maken – omgangsvormen en proefteksten € 4,50
ROOZE, E – DE WITTE, P. De Messias en de macht van Rome, comm. op het Johannes Evangelie €15,00
ROSSEL, W. Zonder parabels sprak Hij niet € 3,00
ROSSEL, W. Gij zijt mij te sterk € 3,00
ROSSEL, W. In de schaduw van de hoop € 3,00
ROSSEL, W. Een Vader als geen ander, Bijbelse overweging € 2,00
SANDERS, E.P. Paulus € 4,00
SANFORD, John A. The kingdom within € 3,00
SCHELKLE,Karl, H Meditaties over de brief aan de Romeinen € 2,00
SCHMIDT Peter In de handen van mensen – 2000 jaar Christus in Kunst en cultuur  € 25,00
SCHOLLAERT, P. Zondagse woorden – overwegingen bij de evangelies € 10,00
SERVOTTE, H. Over water wandelen € 2,00
SERVOTTE, H. Woorden voor onderweg – evangelieteksten geïnterpreteerd € 4,50
SERVOTTE, H. Matteüs Literair – oud en nieuw € 3,50
SERVOTTE, Herman Lucas Literair, Het derde evangelie woord voor woord € 2,50
SIMMONS, Joanne Het grote Bijbelvragenboek € 4,00
SMIT, Joop Her verhaal van Matteüs – sleutelpassages uit zijn evangelie € 3,50
SMIT, Joop Belichting van het Bijbelboek – Brief aan de Galaten € 3,00
SMIT, Joop Jezus, hoeksteen of struikelblok € 3,50
SNIJDER, A. In de spiegel van de Schrift € 2,00
STEEGEN, M/VAN BELLE, G Leven ondanks dood – Het passieverhaal volgens Johannes € 4,00
STEEN, Marc Abba, Vader € 4,50
STOCKMAN, René Bij de Heer zijn € 4,00
STOLP, Hans Jezus van Nazareth – esoterich Bijbellezen € 3,00
SWENNEN, N. Vuur moet branden € 3,00
TER LINDEN, Nico De mooiste Bijbelverhalen € 6,50
TER LINDEN, Nico Abraham € 3,00
TER LINDEN, Nico Het verhaal gaat… de Thora € 7,50
TER LINDEN, Nico Het verhaal gaat…. De verhalen van de Thora € 7,50
TER LINDEN, Nico Het verhaal gaat…. Volgens Marcus en Matheus € 7,50
TERCIC, Hans Uitziend naar Uw komst – meditaties voor de advent en Kerstmis € 5,50
TROMP, Nico Mens is meervoud – het Hooglied € 2,00
TROMP, Nico Woorden die wegen wijzen, zin zoeken in de psalmen € 6,50
VAN BLADEL, F. Het Markusevangelie € 4,00
VAN BUUREN, Martien Die vreemde man uit Nazareth € 3,00
VAN DE WALLE, Jozef Jesjoea, een Jezusverhaal € 4,50
VAN DER PLOEG, J.P.M. De tien geboden € 2,00
VAN DER VEKEN, Jos De weg van het evangelie € 3,00
VAN DER VEKEN, Jos De Heer die leeft € 3,00
VAN DER ZEE, W.R. Verhalen van hoop – over Jona en Ruth € 3,00
VAN DER ZEE, W.R. Tien klinkende woorden Ex. 20, 1-17 € 3,00
VAN DEURSEN, A. Bijbels Beeld woordenboek € 2,00
VAN GINKEL, / PICARD, J.A. Het Evangelie van Jezus € 3,50
VAN IERSEL, Bas Marcus, uitgelegd aan andere lezers € 5,00
VAN OPTROP, H.J. In het leerhuis van Marcus € 4,50
VAN OPTROP, Hein Jan In het leerhuis van Lucas € 4,50
VAN OUTRIJVE, E. Geen profeten meer ? eerste deel : de oudtestamentische profeten tot Hosea, van exegese tot verkondiging – 26 € 2,00
VAN OUTRIJVRE, E. Geen profeten meer ? tweede deel : de oudtestamentische profeten van Jesaja tot Jeremia – 29 € 2,00
VAN SCHOOTE Jean-Pierre Brandde ons hart niet in ons ? € 3,00
VAN SEGBROECK, F ……bij de Schriftlezingen nr 14 € 2,00
VAN TRIGT, F. De verhalen over de aartsvaders – Genesis 11, 27-50,26 € 2,00
VAN WOLDE, E. Meneer en mevrouw Job – Job in gesprek met zijn vrouw, zijn vrienden en God € 3,50
VANDEN BERGHE, Eric De gist en het deeg, over kritiek op de Kerk € 2,00
VANDEN BERGHE, Eric Van u is het Woord, overwegingen bij de Schrift € 6,50
VANDEN BERGHE, Eric De kracht van God € 4,50
VATTIMO, Gianni Ik geloof dat ik geloof € 3,00
VERBEKE, G Het mysterie van de hoop € 2,00
VERHULST, Manu Jezus € 3,00
VERSCHAEVE, Cyril Jezus € 4,50
VICARIAAT VLAAMS BRABANT en Mech. Woorden die raken, werkschrift bij de evangelielezingen op zondag € 2,50
Vlaamse Bijbelstichting Acco Vrouwen in het Oude Testament € 2,50
Vlaamse Bijbelstichting/Acco De sluiter opgelicht ?  Apokalyptiek in oud en nieuw testament € 2,50
VLIEBERGH-SCIENCE-LEERGANG Ziende blind?  ( 1975) € 3,50
VOGELS, W. Belichting van het Bijbelboek : Job € 5,00
VRIEZEN, Th.C Hoofdlijnen van de theologie in het OT € 4,00
WAAIJMAN, Kees De profeet Elia € 3,50
WANGERIN, Walter Een heilig avontuur € 3,00
WEILAND, J. Sperna Jesaja € 1,50
WEISER, Alfons Een wonder ? Wat de Bijbel onder wonderen verstaat € 3,50
WELZIJNSZORG Uit de schaduw, bezinningsteksten tegen onmacht € 2,50
ZIJLSTRA, Jan Al de wonderen van genezing in de Bijbel € 2,50
ZWETSLOOT, Jos Zout en Licht, inspirerende overwegingen voor het C-jaar € 5,50

MEDITATIES

in opbouw

PSALMEN

  Liber Psalmorum €2,00
  Psalmen van aanbidding €1,50
  Psalmen van dankbaarheid €1,50
  Psalmen van vreugde €1,50
ABSPOEL, Paul Psalmen to go – woorden voor onderweg €1,00
BAETEN, G. (uitgever) Psalmgebeden uit de Levende Boodschap €2,00
BEENTJES, P. – MAAS, J. – WEVER, T Gelukkig de mens – opstellen over psalmen, exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp €3,50
BEENTJES, P. – VAN DEN BERG, B. e.a. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten – over ps. 22 €5,00
BOUMA, Hans Met de psalmen zing je het uit €6,00
BRONKHORST,, A.W. Psalterium €3,00
BUITINK, G.-J ; VAN DER LAND S. Het verhaal van de psalmen €3,50
CONNELL, Ruth Beroemde Bijbelpassages : de Heer is mijn Herder : ps. 23 €1,50
COUNE, M. 15 Psalmen voor onderweg €0,50
COUNE, Michel Vijftien psalmen voor onderweg (120-134) €2,50
DE BRUIJN, J. – HEIJTING, W. Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden €4,00
DRIJVERS, P. Over de psalmen €2,00
DRIJVERS, Pius Over de psalmen €2,00
ELDERENBOSCH, P.A. Psalmen en hun Liturgische Achtergrond €2,50
GELINEAU, J. Le Psautier de la Bible de Jérusalem €2,00
GUARDINI, R. Wijsheid der psalmen €1,50
Interkerkelijke stichting voor psalmberijming Psalmen €2,50
Intermonasteriële werkgroep voor Liturgie In dienst van het woord – Advent – Kersttijd €3,00
IWVL Psalmgebeden €2,50
KAZENBROOT ; VAN DE VOSSENBERG… De kracht van het vuur – psalmen lezen met Augustinus €2,50
KBS Psalmen, onvergankelijke poëzie €2,00
KBS vertaling Psalmen €4,00
LAMBERIGTS, S. Psalmen lezen, vieren en beleven €3,00
LAMBERIGTS, Sylvester Bidden met de Psalmen €2,00
LATTES, J.-C. Les Psaumes €2,00
OOSTERHUIS, H – VAN DER PLAS M, Vijftig psalmen €2,00
OOSTERHUIS, H. In het voorbijgaan €2,50
Phoenix Bijbelpockets Zoals er gezegd is over de psalmen €1,50
THOMAS, Piet Klein Getijdenboek – psalmen en andere liederen €6,50
TROMP, Nico Belichting van het Bijbelboek  Psalmen 1 – 50 €4,50
TROMP, Nico Diep uit mijn hart – meditatieve inleidingen tot het bidden van de 150 psalmen €2,50
TROMP, Nico Vruchten in overvloed – Poëzie en perspectief in de psalmen €4,50
VAN DE BEEK, Francien Ik groet het licht – psalmen uit hun schaduw €3,50
WAAIJMAN, Kees Mystiek in de psalmen €5,00
WAAIJMAN, Kees Psalmen over de schepping €3,00
WAAIJMAN, Kees Psalmen 120-134 – verklaring van een Bijbelgedeelte €3,00
WAAJMAN K ; AARNINK, L. Psalmschrift  – psalm 1 – 5 €2,50

terug